[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2167: Array to string conversion
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2167: Array to string conversion
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2167: Array to string conversion
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2167: Array to string conversion
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4370: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3542)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4372: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3542)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4373: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3542)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4374: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3542)
 YARIM KALMIŞ ÇOK SAYIDAKİ İŞLERİMDEN BİRİ...
ANASAYFA  |   KAYIT OL  |   SOHBET  |   ÇERKES MÜZİKLERİ  |   ÇERKESBUL  |   SÖZLÜK  |   LİNKLER  |   KİRİL KLAVYE  |   BASINDA ÇERKESLER  |   SİTENE EKLE  |   İLETİŞİM

YARIM KALMIŞ ÇOK SAYIDAKİ İŞLERİMDEN BİRİ...

YARIM KALMIŞ ÇOK SAYIDAKİ İŞLERİMDEN BİRİ...

İleti PauKaF » Cum Arl 16, 2011 8:50 pm

YARIM KALMIŞ ÇOK SAYIDAKİ İŞLERİMDEN BİRİ...


Kaf-Fed Genel Kurulu’na katılmayı çok ama çok istiyordum. Ancak herkes bilir kişinin her istediğini yapabilme olanaklarını her zaman bulamadığını. Bu da öyle oldu...

Katılamayacağım kesinleşince önerilerde bulunayım dedim. Çünkü Kaf-Fed’in yerinde girişimlerinin ve bu girişimlerde ısrarın, ısrarda devamlılığın mutlaka ses getireceğine inanıyorum.

Önerileri mi de hazırladım. Ancak duygusal gel gitlerden sonra onu da erteledim. Niye ertelediğimi de bir türlü anlayamadım. Şu diyemedim. Ama sanırım genel kurulun nasıl bir havada geçeceğini tam kestirememeiş olmam.

Eğer salondaysanız havaya bakar uygun görürseniz önerinizi verirsiniz, söz verirlerse kaygılarınızı kendiniz anlatırsınız.... Ama uzaklarda iseniz eğer sağlıklı değerlendirme gerçekten çok zor.
Siz önerilerinizi sunarsınız. Bi bakmışsınız ki genel kurulun havası bambaşkadır. Katılanların çoğuna “bu da nereden...” dedirtebilecektir. Eh doğrusu o duruma da düşmek istemem bu saatten sonra. Özetle başta nedensiz gibi görünse de vazgeçme nedenim anlaşılamama korkusu olmalı...

Ama metin de elde kaldı. CC ye yazım da gecikti.

Gerçekte son iki ayımız o denli yoğun, o denli mutlu olaylar yaşıyoruz ki Mıyekhuape’de... Katıldığımız mutlu olayların, gelişmelerin sadece adlarını saymak bile kçşemi doldurur. Ancak her biri de sadece ad yazmakla geçiştirilemeyecek kadar önemli...

Bu durumda elde kalan öneriler anımsanmaz mı... Ben de öyle yaptım önerileri yeniden okuyunca sizlerle paylaşmayı uygun buldum.

Kusurumuz olduysa affola...

Kaf-Fed Genel Kurulu Divan Başkanlığına
ANKARA

Genel Kurulumuzun Sayın Üyeleri,

Bildiğinin gibi çağımız halkımıza, büyük çok büyük fırsatlar sunan bir çağ. Hızlı değişim çağı. Halkımızın yakın geçmişte ancak düşlerimizde görebileceğimiz olanakları yakalaybildiği böylesi bir dönemde halkının yöneteni, yol göstericisi olmak büyük bir sorumluluk ve bu bilinçle yönetime aday olmak da bir yiğitlik örneğidir. Genel Kurulumuzun bu yiğitliği göze alabilenlerimizi yönetime getirmekle kalmayıp, geçmiş çalışmaların değerlendirileceği, sağlıklı kararlar alınabilecek olgunlukta gerçekleşmesi en büyük dileğimdir.
Çok istediğim halde Genel Kurulu katılamadığım için üzgünüm. Genel Kurul öncesi geçmiş yönetimin sorunumuzu sorun edinen herkeslere açık, olumlu sonuçlar vermiş olduğundan kuşku duymadığım hazırlık toplantısı yapmış olmasını takdirle karşılıyorum.

Bundan aldığım cesaret ve İzninizle, sorunlarımızın çözümüne büyük katkıları olacağını düşündüğüm birkaç öneri sunuyor, bu başvurumu, eğer öneriler zaten gündemde ise anavatandan bir destek, zayıf bir olasılıkla da olsa akla gelmemişse bir anımsatma olarak algılamanızı, ve usule aykırı değilse Genel Kurul’a iletme konusunda yardımcı olmanızı diliyorum.

Halkımıza sürgün ve sokırım uygulayan Çarlık Rusyası’nın varisi Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığından:

-Büyük ve güçlü ülkelerin geçmişleri ile yüzleşmek ve varisi oldukları devlet yapılarının hatalarını kabul etmekten korkmadıkları bu dönemde RF’nun da soykırım ve sürgünü kabul etmesi talep edilebilinir.

-Çerkeslerin tarihi toprağı Soçi’de gerçekleştirilecek 2014 Kış olimpiyatlarında, Olimpiyatların autokhton halkları önemseme geleneğine uyulması, RF’nun, kış oyunlarını halkımızdan özür dilenebilecek bir fırsat olarak değerlendirmesi talep edilebilinir.

-Rusya Federasyonu’un dış ülklerde yaşayans soydaşlara ilişkin 99 numaralı fedral yasadaki, 24 Temmuz 2010 tarihli değişiklikle, Çerkeslerin de soydaş saylmasınından memnun kalındığı belirtilip yasanın soydaşlara tanıdığı hakların bir an önce hayata geçirilmesi talep edilebilir.

Ki bu yasaya göre Rusya Federasyonu;
- Hangi ülkede olurlarsa olsunlar, soydaşlarının temel hak ve özgürlüklerini koruyacaktır.

-Soydaşların anadilleri ve kültürlerinin gelenek göreneklerinin korunup geliştirilmesine yardımcı olacaktır..

-Soydaşlar ziyaretlerinde, vatandaş gibi karşılanacaklardır.

-Vatandaşlık yasasında süresi bir yıl olarak belirtilen kısa yoldan vatandşlık kazanma hakkını, soydaşlara yani bu arada Çerkeslere de tanıyacaktır..

Dolayısıyla, anadilin korunup geliştirilmesine en büyük katkının her iki diyalektle 24 saat yayın yapacak uydu Tv yayını olduğu vurgulanıp böylesi bir yayının Anti Rusya propagandasının etkisini en azından azaltacağı, dünyaya dağılı milyonlarca Çerkesin sempatisini kazanacağının altı çizilerek bu konuda cumhuriyetlerimiz Tv. lerinine
uydu yayınyapabilme hakkı tanınmakla kalınmayıp olanakların sağlanması talep edilebilir.

-RF Vatandaşlık Yasası’nın, Soydaşlara bulunduğu ülke vatandaşlığını bırakma ve Rusçayı bilme koşulları olmaksızın çifte vatandaşlık hakkı tanıyacak şekilde değiştirilmesi talep edilebilir.

-Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Mevedev karanamesi ile 2012 yılnda çalışmaları başlayacak “Soydaşlar Vakfı” bütçesinden Çerkeslerin dil ve kültür sorunlarının çözümü ve dönüp anavatana yerleşmelerine katkı amacı ile mutlaka pay ayrılması talep edilebilir.

- Günümüzde yürürlükte olan gönüllü dönüş teşvik yasasının soydaşlarımıza da uygulanması ve Halkımız bireylerinin istediği cumhuriyete yerleşmeleri olanağı hakkı talep edilebilir.

-Yasanın uygulamasına ilişkin görüş alışverişinin yapılacağı diaspora temsilcileri ve Cumhuriyetlerimiz ve RF Üst Düzey yetkilililerin katılacağı görüşme talep edilebilir.

-Sorunlarımızı tek elden ve temelden çüzmeye büyük katkıları olacak Soydaşlar Bakanlığı kurulması ve Dönüş Yasası kabul edilmesi talep edilebilir.

-Ama en acil olarak, ateş altında kalan Yugoslavya Çerkeslerinin diplomatik girişimlerle anavastanlarına dönüşlerini sağlayarak, gönülleri fetheden Rusya Federasyonu’nun, Suriye’deki Çerkesler için de diplomatik girişimlerde bulunacağı ve ve başaracağı beklendimiz Genel Kurul kararı olarak iletilebilir.

Halkımızın Anavatandan koparılmasında azımsanamayacak payı olan Osmanlı İmparatorluğu’nun varisi ve halkımızı assimilasyon uçurumunun sınırına sürekleyen TC. Devleti’nden;

-Türkiyedeki farklı etnilere karşı tutumun olumluya değiştiği dönemden memnuniyetimiz dile getirilip, buna koşut olarak çocuklarımızın anadilimizi öğrenme hakkı ve olanaklar sağlanması ve kabul edilecek anayasanın, bu hak ve olanakların garantörü oması talep edilebilir.
-Anadilin öğrenilmesi, korunup geliştirilmesinde en büyük yardımcı olacağı göz önünde bulundurularak, anavatandaki Tv lerle ilişki kuracak, program alışverişinde bulunacak, anadilin iki diyalekti ile 24 saat yayın yapacak Tv talep edilebilir.

-Rusya Federasyonu ile ilişkilerin gelişmesinden, ticaret hacminin büyümesşnden, vizelerin karşılıklı kaldırılmış olmasından duyulan memnuniyete vurgu yapılarak, TC Vatandailık Yasası’nın tanımış olduğu çifte vatandaşlık hakkını halkımıza tanıması için RF nezdinde girişimlerde bulunması talep edilebilir.

-Yine en acil olarak Suriye’deki Çerkeslerin anavatanlarına dönüşlerinin sağlanması konusunda RF ile ortak bir strateji tespit etmeleri, ve bu insani girişim için yardımlaşmaları talep edilebilir.

Sayısal olarak Diaspora kesmimden çok küçük ancak başarıları, sorumlulukları diasporadan çok daha büyük Rusya Federasyonu Üyesi Cumhuriyetlerimiz Başkanlarından;

-Anavatana ile ilişkilerin geliştirilmesi, diasporadan isteyenlerin dönüşüne katkıda bulunulması konularında atılmış olumlu adımların büyütülmesi sıklaştırılması talep edilebilir.

-RF’ndan taleplerimizin gerçekleşmesi için Federasyon yetkilileri nezdinde sürekli girişmlerde bulunmaları, konularımızı göndemde tutmaları ve Federasyon yetkilileri ile birlikte sürekli çalışan ortak komisyonlar kuruma girişimlerinde bulunmaları talep edilebilir.

-Anadilin her iki diyalekti ile 24 saat yayın yapan uydu Tv’yi çok önemsemeleri, kendi olanakları yeterli olamıyorsa RF’nun katkıları sağlanarak mutlaka kurulması talep edilebilir.

-Dünyanın çok sayıdaki ülkesine dağılı halkımız bireylerinin anadilede yeniden anlaşır olabilmeleri için ilk adım olan ortak alfabe (bu aşamada dil değil) mutlaka ama mutlaka kabul edilmeli, her iki yazını dilinin her Çerkes tarafından anlaşılmasını sağlayacak çalışmaların hızlandırılması talep edilmelidir.

-Soydaş Bakanlığı ve Dönüş Yasası Kabul edilmesü RF’nun da Soydaş Bakanlığı kurma ve Dönüş Yasası kabul etme girişimlerini usanmadan yinelemeleri talep edilebilebilir.

- Yine en acil konu olarak Suriy’deki Çerkeslerin anavatana dönüşlerini gündemlerine almaları, Federasyon nezdinde girişimde bulunmaları ve olası mutlu çözüm için hazırlılı bulunmaları, Suriye’den dönüş yapacaklara kendi olanakları ölçüsünde özel statü uygulamaları talep edilebilir.

Necdet Hatam.
Eş Başkan
Anavatana Dönenlere Yardım Vakfı

Not: Genel Kurulu izleme olanağı bulamadığım için böyle uzun yazmak zorunda kaldım. Genel Kurul formatına çok uygun olmadığı tedirginliğini de yaşmıyor değilim. Eğer konular göndeme gelmiş tartışılmış ise yazdıklarım sadece bir Genel Kurul kutlama mesajı olarak algılanabilir.

Yeni seçilecek arkadaşlarımıza sorunların çözümü konusunda her aşamada katkıya hazır olduğumu belirtir, Divanınız ve Genel Kurul’u saygıyla selamlarım....

Saygılarımla...

Dr. MEŞFEŞŞU Necdet Hatam
necdet@circassiancanada.com
http://www.circassiancenter.com/cc-turkiye/yorum/nh/235-yarim.htm

.
PauKaF
PauKaF
Site Admin
Site Admin
 
İleti: 20494
Kayıt: Sal May 08, 2007 4:27 am
Konum: MUDAREY-Гъубжь

MAKALELER

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir