[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2167: Array to string conversion
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2167: Array to string conversion
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2167: Array to string conversion
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2167: Array to string conversion
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2167: Array to string conversion
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2167: Array to string conversion
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2167: Array to string conversion
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2167: Array to string conversion
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4370: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3542)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4372: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3542)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4373: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3542)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4374: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3542)
 GÜLEN HAREKETİ AKP VE YENİ DEVLER ÜZERİNE
ANASAYFA  |   KAYIT OL  |   SOHBET  |   ÇERKES MÜZİKLERİ  |   ÇERKESBUL  |   SÖZLÜK  |   LİNKLER  |   KİRİL KLAVYE  |   BASINDA ÇERKESLER  |   SİTENE EKLE  |   İLETİŞİM

GÜLEN HAREKETİ AKP VE YENİ DEVLER ÜZERİNE

GÜLEN HAREKETİ AKP VE YENİ DEVLER ÜZERİNE

İleti PauKaF » Sal Kas 29, 2011 7:11 pm

Gülen Hareketi, AKP ve Yeni Devlet Üzerine

Duman Kemal'indi galiba bir kaset vardı: Bir yüzünde Sivas'ın en hatırlı mızıkacısı (Sivas'tan hep bağlama üstadı çıkacak değil ya!) Fokişş'e Mahmut'un mızıka çaldığı, Duman Kemal'in Çerkesçe türkü söylediği, diğer yüzünde ise Çerkesçe atasözlerini okuduğu. Bilenler bilir çok eskidir, meşhurdur. Orada bir Çerkes atasözü vardır: "Karnının doymayacağı yerde açlığını belli etme!" diye.

Belki de biz Çerkesler, AKP Çerkes dili ve kültürüne biraz duyarlı olsun derken, Gülen cemaatini Çerkes diline ve kültürüne duyarlı olmaya çağırırken, karnımızın doymayacağı yerde açlığımızı belli ediyoruzdur, kim bilir?

Oysa AKP iktidar partisi olduğu için, Gülen cemaati ise Türkiye'de Türk dilinin dışında Kürt dilini de kullanmaya başladığı ve çok dilli olmaya doğru ilerlediği için, her iki yapı da Türkiye Çerkesleri tarafından sorgulanmak ve analiz edilmek durumundadır...

Öyleyse AKP ve bu yeni dönemde onun en güçlü sivil müttefiki olan Gülen Cemaati'nin Çerkesler karşısındaki tutumları ve Çerkes ana toplumunun bu iki yapıya olan bakışı üzerinde biraz daha durulmalıdır...

Seçilmiş Modernler ve Modern Memluklar

Hıristiyan ve Yahudi mezheplerinde ve cemaatlerinde olduğu gibi, İslami bir cemaat olan Gülen cemaatinde de "seçilmiş" olmaklıklarına bir gönderme vardır. Yani onlara göre Said-i Nursi ve onun ardından gelenler kıyamet öncesinde İslam dinini son bir kez daha tüm dünya yayacaktır. Ve sonunda işte o beklenen kıyamet günü gelecek ve bu "seçilmişler" insanlık tarihinin en son dini olan İslam'ın son sadık temsilcileri olacaklardır.

Bu "seçilmişler" vurgusu İbrahimi dinlerden (Müslümanlık-Hıristiyanlık-Yahudilik) çıkan mezhep ve cemaatlerde çoktur. Gülen cemaati kendisine böylesi bir değer biçer ve bunun üzerinden kendisine bir tarih yaratır ki, böylece kökleri İslam peygamberinden ve onun ardından her yüz yılda bir geldiği söylenen din yenileyicilerine kadar uzanan, sağlam bir tarihi kültürü ve geçmişi sahiplenir ve varlığını bunun üzerine inşa eder.

Bu inşa ediş örneğin başkaca düşünsel yapılarda, biraz daha seküler bir şekilde kendisini gösterir. Örneğin bir Alevi solcu ekolü kendisini Spartaküs'ün direnişinden Baba-i İsyanlarına, oradan da Şeyh Bedreddin'e ve Hacı Bektaş-ı Veli'ye dair tarihi anlatılara yaslayarak kendi düşünsel evrenini kurar. Ve buna daha yakın dönemdeki direniş hikayelerini ekleyerek gelir. Ya da bir Türk milliyetçisi bozkurtun arkasına düşen atalarından itibaren kendisini ve fikrini tarihsel olarak var kılar ve işte bir şekilde kendi dünya görüşünü örer.

Çerkeslerin hikayesi bu bağlamda farklıdır: Onlar kendi ülkesinde ve topraklarında bağımsız yaşarken, savaş makinesi olan bir emperyal güç olan Çarlığın ordularının yüz yıl süren saldırısına maruz kalmış, karşı koymuş, ama yenilmiş, soykırıma uğramış ve ülkesinden sürülmüş, temelde göçebe olmayan yerleşik bir kavimdir... sahip olduğu dil ve kültür Anadolu'ya değil Kafkasya'ya dairdir. Yine de Çerkes toplumunun Anadolu'yla ilk teması antikiteye kadar gider. Ve Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de bu bağlantı kendisini Enderun ve Harem'de ve son dönemde Osmanlı Sarayında ve ille de orduda gösterir.

Gülen Cemaati'nin hikayesinde ise, kendi kanonik metinlerinden ve İslami referanslarından hareketle kendisini "Ahir Zamanın Seçilmişleri" olarak tanımlayan bir yaklaşımla karşılaşırız. Bu hareket, bir şekilde yürüttüğü hizmetlerin bir Şahs-ı Manevisi olduğunu kabul eder. Aslında bu Şahs-ı Manevi'nin olup olmadığı ortaçağın skolastik felsefecileri tarafından uzun uzun tartışılmış (Külliler Kavgası!) bir konudur ve mesela kilisenin bir şahs-ı manevisi var mıdır? Ona ihanet etmek mümkün müdür? Ona uymak zorunlu mudur?.. gibi sorularla kendisini dışa vurmuş ve bu tartışma bildiğimiz gibi kilisenin sonunu getirmiştir.

Ancak henüz Gülen hareketi/cemaati böylesi bir tartışma yaşamamıştır. En azından şu an gündeminde yoktur. Bazı erken tartışma denemeleri ise genelde hareketten dışlanma ya da doğal bir kopuşla sonuçlanmıştır. Ancak yine de din sosyolojisinin incelemesi gereken bir konu olarak İbrahimi dinlerin doğurduğu "Seçilmişlik" iddiası taşıyan çokça cemaat-hareket-mezhep söz konusudur.

İşte bu "Seçilmişlik" vurgusu ve Kur'an hizmeti yürüten hareketin toplamından daha fazla bir şey olan Hizmetin Şahs-ı Manevisi algısı, Gülen hareketinin ana motivasyonlarından ikisidir. Sonuçta, İslam dininin ahir zamandaki en büyük "Seçilmiş" hizmetçisi olmak ve bu Hizmet Hareketi'nin Manevi Şahsı tarafından kontrol edilmek gibi, biz, sıradan, dünyalı, seküler insanların anlayamayacağı ağır bir manevi durum söz konusudur.

Aslında bu Seçilmişler Ordusu'nun içinde şu bizim Çerkes gençleri de çok fazladır ve onlar kendilerinden önce Türk solu ve Türk sağında kümelenen ağabeylerinin aslında yeni kuşak İslamcı gruplara kaymış üçüzleridirler. Bu üç grubun üçü de Modern Memluk sendromu taşırlar. Sol'daki ve Sağ'dakiler Devrime veya Devlete hizmet ya da ihanet arasında gidip gelirken, bu son versiyondakiler, Nurcu ekollere ve ille de Gülen hareketine angaje olanlar da bu harekete sadakat duygularıyla dolu Modern Memluklardır.

Esasen Kafkasya dışında yaşayan her Çerkes nerede ve nasıl yaşıyor olursa olsun o hala ve biraz Memluktur. Tabi burada Memluk terimine tahfifi her hangi bir anlam yüklemeden kullanıyoruz. Sonuçta bildiğimiz ilk Memluklar, Mısır'daki Çerkes Memluk devletini kurmuş, Mekke-Medine'ye yüzlerce yıl hizmet etmiş, Osmanoğulları'ndan önce İslam dininin halifeliğini yapmış ve İslamı Moğol saldırılarından korumuşlardır. Sonunda Çerkes Memluk'leri İslam halifeliğini savaşarak Osmanoğulları'na kaptırmışlardır. Bu bağlamda hafife alınamaz.

Ancak, sonuçta Çerkes diasporasında önemli bir başlık teşkil eden Memluk Çerkesleri, devlet kurabildiği ve devletin ana unsuru olabildiği erken Mısır tecrübesine rağmen arkada pek bir iz bırakmadan yok olup gitmiştir. Dolayısıyla bugünün Modern Memlukları de şüphesiz bulundukları mevzilerde ciddi ve sebatkar insanlar olarak Türk soluna, Türk sağına ya da İslamcı gruplara angaje olacak, onlara dahil olacak, kabul görecek, belki hayretlik veren başarıları olacak ama sonunda Türkleşecek ve yok olup gideceklerdir. Ama tarih onlardan Çerkes olarak söz etmeyecektir.

Bu dönemki Modern Memlukların tarihteki eski Çerkes Memluklarla çok fazla ortak noktaları vardır. Bunlar: Kurallara uyma saplantısı, yüksek sadakat ve fedakârlık, yabancı ve Çerkes olmayan bir toplumda ortaya çıkan yönetme duygusu ve yeteneği ile son olarak da göçebe olmayan, yerleşik algısı ve analitik tahlil yeteneği olarak sıralanabilir.

Kimlik, Küreselleşme ve Yeni Dönemde Gülen Cemaati ve Türkiye Çerkesleri
Yeni dönemde kimlik hızla ulus devletin etki alanından uzaklaşmakta ve özelleşmektedir. Türkiye özelinde bu durum çok nettir. Yeni Kürt kimliği tanımları, yeni Alevi kimliği tanımları, yeni Sünni Müslüman kimliği tanımları ve yeni Çerkes kimliği tanımları yapılıyor. Bu tanımlama gayretlerine karşı Türk Devleti, AKP'nin şahsında Alevilerle pazarlık yaparak (Alevi Kurultayları) , Kürt kimlik yapıcıları olan Kürt ulusalcılarıyla çatışarak (KCK-DTP) ve savaşarak (PKK), Sünni-Cemaatçi yapılarla uyuşarak ve görev dağılımı yaparak (Dünya TV ve TRT Şeş gibi Kürtçe yayın yapan kanallarını aynı anda açarak! ) ve Çerkes kimliğini hiç umursamayarak tepki vermektedir.

Gülen hareketi Doğu ve Güney Doğu'da AKP ile eşgüdümlü hareket etse ve KCK'nın saldırılarıyla yurtları yakılsa da, aslında bölgede AKP'den de KCK'dan da çok eskidir. Aslında Gülen Cemaati Doğu ve Güneydoğu'da KCK-BDT'nin önleyemeyeceği kadar güçlüdür. Çünkü bu bölgedeki hareket 80'ler ve 90'lardaki gibi, Batıdan Doğu'ya kaydırılan Türk (üniversiteli) gençleri tarafından değil, bizzat bölgenin çocukları olan Kürt gençleri tarafından üstlenilmiştir. Yani yeni dönemde KCK-BDT bölgede Gülen hareketine yüklenir ya da saldırırken, aslında Gülen hareketini omuzlayan Kürtlerle mücadele etmekte ve onlara saldırmaktadır. Dolayısıyla, Gülen Cemaati Kürtçe yayın yapan Dünya TV'yi kendi Kürtlerine ve bu kendi Kürtleri üzerinden ulaşacağı Kürtlere dönük bir kanal olarak açmış olmaktadır. Kürt ulusalcıları bu bağlamda biri silahlı AKP hükümeti (Ordusu ve Polis Gücüyle) diğeri ise silahsız ama etki gücü yüksek bir yapıya (Gülen Hareketi) karşı tabanını mobilize etmektedir. Dolayısıyla bu bir güç mücadelesidir de!

Ancak burada kuralları koyan taraf Türk Devleti ya da Gülen Hareketi değil, Kürt ulusalcılarıdır. Hem AKP, hem de Gülen hareketi Kürt ulusalcılığını frenlemek, geriletmek ve kontrol altına almak için kendi Kürtçe yayın yapan radyo ve televizyonlarını açmışlardır. Bu bağlamdan olmak üzere, ileriki yıllarda TRT Şeş'in kullandığı Kürtçe diyalekti - şivesi muhtemelen dünya Kürtlerinin iletişim ve yazım dili olacaktır. Yani uzun vadede Kürt ulusallığı Türk devleti tarafından açılan TRT Şeş ile kendi ulusal - uluslararası iletişim diline kavuşmuş olacaktır. Eğer şimdi TRT Çerkesçe yayına başlarsa aynı durum Dünya Çerkesleri için de söz konusu olacaktır...

Kürt ulusalcılığı dinsel olarak Zerdüştlüğe göz kırpan, pagan referansları olan, etnik olarak Türk değil Hint-Avrupalı olduğunu vurgulayan, ekonomik olarak illegal alanlarda olabildiğince örgütlü (uyuşturucu satışı, insan kaçakçılığı vb.) kendi askeri örgütlenmesinin emrinden çıkmayan, anti demokratik tutumuyla ve seri cinayetleriyle Türk Devleti'nin bundan 30 yıl önceki halini, faşist dikta dönemlerini akla getirmektedir.

Hem AKP, hem Gülen hareketi Doğu ve Güney Doğu'da Kürt ulusalcılığına karşı Türk Devleti'nin elinde kalan son iki nüfuz ajanlarıdır. Tabiî burada ajan kelimesini sosyolojik anlamda ‘üzerinden bir yere ulaşılan-girilen şey' olarak kullanıyoruz. İdeolojik anlamda Türk devleti Kürdistan'da yenilmiştir. Ancak bu Kemalist anlamdaki ideolojinin yenilgisidir. Bu, Türk devletinin yeni dönemde sahaya yeni kartlar sürmeyeceği anlamına gelmez. Şu an AKP ve Gülen hareketi Türk devletinin bölgedeki yumuşak gücüdür. Bu ikisinden hangisi bölgede yenilirse bu Türk devleti için bir kayıp olacaktır. Ve AKP bunun en çok farkında olan yapıdır.

Şu anda hem AKP, hem de Gülen hareketi aynı hedef üzerine yoğunlaşmış olup, bu hedefler içerisinde devşirilmesinde hiçbir sorun yaşanmayan, siyasal olarak sorun çıkarmayan, nüfus olarak hiçbir bölgede çoğunluğa sahip olmayan dağınık Türkiye Çerkesleri yoktur. Yoksa Gülen hareketi çoktan Çerkesleri içselleştirmek için kendi yapılanmasında yan alanları açmış, televizyon ve yayın araçlarında Çerkeslere yer ayırmış olurdu. Daha doğrusu, Türkiye Çerkeslerinin dikkat çeken bir Sünni olmayan tarafı ya da çeşitli dönemlerde Türk Devletiyle krize dönüşen kimlik problemleri olsaydı, Gülen hareketi bir şekilde dışarıda kalan bu gruba eğilmiş olacaktı. Ancak Türkiye Çerkesleri, erken dönemde asimile olmuş haliyle ve aslında asimile olmasa bile çatışmacı ve intikamcı olmasını önleyen yerleşik, göçebe olmayan kültürü nedeniyle, hem Gülen hareketi için, hem de Türk Devleti için çekirdeksiz üzüm gibidir.

Dolayısıyla hem göçebe kodlarından henüz kurtulamamış Türk Devleti'nin ve hem de sürekli büyüyen ve uluslararasılaşan, bu nedenle de ego patlaması yaşayan Gülen hareketinin durağan, göçebe olmayan, dolayısıyla da dikkat çekmeyen, zaten Sünni olan ve ana dokusu giderek erozyona uğrayan Türkiye Çerkeslerini anlayacak araçlardan yoksun olduklarını iddia etmek mümkündür. En azından AKP'nin Türkiye Çerkesleri'nden bir şey anlamadığını, devletle krize dönüşen bir sorun yaşamadıkları için de Türkiye Çerkesleri'nin bir kimlik ve dil sorunu yaşadıklarını ve giderek bir asimilasyonla karşı karşıya olduğunu anlaması mümkün değildir. Ancak, Başbakan biraz daha Almanya'daki Türk diasporasının üzerinde durursa ve birkaç kez daha "Asimilasyonun İnsanlık Suçu" olduğunu tekrarlarsa, Türkiye Çerkesleri'nin de entegre olmadıklarını asimile edildiklerini anlama ihtimali AKP için doğabilir.

Uzun Vadede Bu Durum Türkiye Çerkeslerini Güçlü Kılacaktır

Ergenekon'un temsil ettiği eski devletle sonuna kadar mücadele eden Gülen hareketi ve AKP, yeni devletin Sünni, sivil ve siyasi yüzünü en çok şekillendirecek yapılardır. Ancak, her iki yapıda da Devletlû refleksleri kendisini belli etmektedir.

Türk Devletlû geleneği Çerkesleri iskan politikası amacıyla kullanmak dışında hiçbir reflekse sahip değildir. Bu Osmanlının Çerkesleri Balkanlarda Sırp ve Bulgar'lara, Anadolu'da Rum, Ermeni ve son dönemde Kürtlere, Arap ülkelerinde ise Hicaz Demir yollarının korunması için Dürzi ve Bedevilere karşı iskan etmesiyle başlamış bir gelenektir.

En son olarak bu Türk Devletlû refleksi Abhaz-Gürcü savaşında (1991) ortaya çıkmıştır. Türkiye bu savaşta Gürcistan'ı desteklerken Abhazların savaşı kaybetmesi durumunda sınırlarını sonuna kadar Abhazlara açmayı ve hepsini Kürtlerin daha çok yaşadığı Doğu ve Güneydoğuya yerleştirmeyi aklına getirmiştir.

Ne var ki Abhazların bağımsızlıklarını kazanıp Gürcistan'ı yenmeleri üzerine Türk Devleti kendi iskan politikasına yaramayacağı anlaşılan bu Abhazya'ya yokmuş gibi davranmayı tercih etmiştir. Bugün Türk Dış politikasında Abhazya diye bir şey yoktur. Ama bir şekilde Abhazya'nın Batıdaki benzeri olan Kosova Türk dış politikasında her yönüyle vardır.

Yine birden bire Uzunyayla Çerkeslerinin kulağına, "Size Doğu Anadolu'da 100'er dönüm toprak versek Kürt topraklarına yerleşir misiniz? Bakın zaten Uzunyayla'da çok fakirsiniz, Doğunun Toprakları çok bereketli!" diye sorduran Devletlû geleneği, Türkiye Çerkeslerinin ana varlık nedeninin sorunlu bölgelerde iskan olduğu gerçeğini akla getirmektedir. Aslında bu iskancı refleks II. Dünya Savaşı'ndan önce Yugoslavya ile 250-300 bin Müslüman Arnavut'un sınır dışı edilmesi ve bu Müslüman Arnavutların Kürt şehirlerine dağıtılması amacıyla anlaşmış, ancak II. Dünya Savaşı patlak verince bu planlanan hedefe ulaşamamıştır.

Bu kronik Devletlû refleksi nedeniyle yeni dönemde bile AKP'nin şahsında yeniden örgütlenen / kurulan Türk Devleti, Çerkesler'in iskan polikitası dışına çıkmaya çalışmalarını, Memluk kültürünü reddeden bir davranışla kendi Çerkes dili ve Çerkes kültürü için devletten istekte bulunmalarını anlayamayacaktır. Çünkü, yeni oluşan Devletlû refleksi de eskisinin devamıdır. AKP, Türkiye Çerkesleri'nin Çerkes dili ve Çerkes kültürü hakkında yeni devletten beklentiye girmelerini önlemek adına "kardeşlik" ve "müslümanlık" bağlamında kaçak güreşmektedir.

Genel Seçim döneminde DTP eşbaşkanı Aysel Tuğluk'un İstanbul Kafkas Kültür Derneği'nden randevu istemesine koşut olarak aynı hafta Cemil Çiçek'in Ankara'daki Kafkas Dernekleri Federasyonu'nu ziyareti anlamlıdır. Bu ziyaretiyle Cemil Çiçek, hem seçim öncesi haftasında AKP'den hiçbir Çerkesin milletvekili adayı gösterilmediği gerçeğini saklamayı, hem biz Çerkeslerin ne kadar "müslüman" ve Türk halkına "kardeş" olduğumuzu hatırlatmayı bilmiş, hem de Çerkeslerin öyle Kürt Ulusalcıları gibi "sevimsiz" olmadıklarını hatırlatmıştır!

Aysel Tuğluk'un İstanbul Kafkas Kültür Derneği'nden randevu talebine AKP'nin bu kadar hızlı cevap vermesi ve Ankara'daki KAF-DER'i ziyaret etmesi ise ironiktir...

Bu garip olaylara rağmen Türkiye Çerkesleri, açılmayan Çerkesçe TRT ve Radyosuyla, bürokrasi tarafından iç edilen Çerkes Dili ve Edebiyatı bölümleriyle ve "Neyin Çerkes mitingi ulan!" diye sağa sola fırça atan Memluk Tipi Çerkes valileriyle bir güzel yok sayılırken, bu dışlanma uzun vadede Türkiye Çerkesleri'nin kendi ayakları üzerinde durmak ve kendi göbeğini kendisi kesmek dışında bir şansları olmadığı gerçeğini bize en kestirmeden hatırlatmaktadır. Bu ise Çerkes ana dokusunun Ankara'daki Dernekçi Çerkesler Birliği olan Kafkas Dernekleri Federasyonu'na baskı yapması, ya da Çerkes Derneklerini "Dernekçi" lerden almalarıyla mümkün olacaktır. Eldeki en kestirme yol budur.

Tahlillere bir de kendi Kürtlerine Dünya TV'yi açan Gülen hareketini eklemek yerinde olacaktır. Gülen hareketi eğer sadece Türk dili üzerinden eğitim ve yayın yapsaydı, sadece Türk Dili Dünya Olimpiyatlarıyla yetinseydi, Afrika'nın zencilerine kendi dillerinde eğitim vermelerine rağmen Türkiye'de Türkiye Çerkeslerini hiç umursamamalarını anlardık.

Ama bu cemaat Türkiye'de Kürtçe yayın yapmaya başladığı ve Dünya TV'yi açtığı andan itibaren, Türkiye Çerkesleri'nin ilgi alanına girdi. Şimdi, imkanlarını Türkçe ve Kürtçe için seferber eden bu hareket, Türkiye Çerkesleri ile ilgili nasıl bir politika oluşturacağını merak ettirmektedir.
Gerçi Gülen Cemaati'nde de bir istihdam durumu söz konusudur. Türkiye Çerkesleri'nin en okumuş ve en donanımlı bir kesimini kendi kadroları arasında istihdam eden bu hareketin, dışarıda kalan Çerkesler'in herhangi bir probleminden haberdar olmadığı açıktır. Bu bir art niyet ya da duygusuzluktan kaynaklanmaz. Tamamen Gülen Cemaati'nin beslendiği yazılı kanonik kaynaklarda Çerkes kelimesinin hiç geçmiyor olmasından kaynaklanmaktadır. Yani kazara Said-i Nursi kitaplarında bir ya da iki kere Çerkes kelimesini kullansaydı, şimdiki ardılları için Çerkesleri anlamak daha kolay olurdu.

Gülen hareketinin bir Alevi, bir Kürt hassasiyeti vardır ve bu alanlarla ilgili uyguladığı politikaları da vardır ama bir Çerkes hassasiyeti yoktur. Bu aslında yapısaldır. Türkiye Çerkesleri yerleşik, göçebe olmayan, devşirilmesi kolay, Sünni, çatışmasız tavrıyla zaten kendi kendisini imha etmektedir. Türkiye'de bir Çerkes sorunu yoktur! Ancak Türkiye Çerkesleri'nin kendi sorunları vardır. Buna karşın Türkiye'de bir Alevi sorunu olduğu gibi, bir de Kürt sorunu vardır. Alevilerin ve Kürtlerin yaşadıkları sorunun bir parçası (büyükçe bir parçası!) ve yaratıcısı Türk Devleti olduğu için de, devlet bu konulara doğal olarak eğilmektedir. Oysa Çerkesler'in yaşadığı asimilasyon sürecinin doğallığı nedeniyle ve Çerkes ana dokusunun kendi ürettiği kuralların altında ezilerek yok olması nedeniyle, varlık gösterememesi ve az bir grup Çerkesi zar zor sahaya indirip (12 Mart Mitingi), Çerkes dili ve Çerkes kültürüne dikkat çekmek istediklerinde, devletin en Cemil Çiçek bakışıyla Çerkeslere bakması ve "Sende mi Brütüs!" tiribi atması ilginçtir. (Başbakanın "Bakın, şimdi de Çerkesler başladı" cümlesi aslında Çerkes algısında bir küfür ya da hakaretten başka bir şey değildir!).

Başta da belirttiğimiz gibi, Gülen hareketi bir "Seçilmişler" hareketidir. Ve bu hareketteki gençler kanonik metinlerin o uzun ve kesintisiz okunma-okutma süreci boyunca, bu anlamlı, önemli ve kişiyi oldukça "bilinçli" kılan içeriğini içselleştirirler. Bir anlamda bu bir insiasyon sürecidir. Doğal olarak da bir sonu yoktur. Yani öyle kimse, "Tamam ben şimdi oldum!" diyemez. Kesintisizdir. Sürekli bir görev duygusu ve eleştirmeme ama itaat etme vurgusu taşıyan bu insiasyonda söz sahibi olan asıl kişi Gülen ve kurmaylarıdır. Yukarıdan aşağıya inen kararlar ve uygulanış yöntemleri, zaten insiye olan yığınla genç tarafından kritik edilmeden ve eleştirilmeden uygulanır. Ve Gülen hareketi birçok alandaki gücünü karar alıcılar ve uygulayıcılar arasındaki bu kopmaz bağa ve hedef birliğine borçludur.

Dolayısıyla Gülen'in kendisi tarafından gündeme alınmayan hiçbir şey bu hareketin hiçbir organında kendisini gösteremez. Kürtçe'yi ve Kürtleri şiddetle gündemine alan bu hareketin Çerkesleri ve Çerkesçeyi gündemine alıp almayacağı da O'na bağlıdır. (Bu önemli bir noktadır. Birkaç ay önce Gülen hareketi adına ve anlaşılan Gülen'den tam bir onay almadan Zaman gazetesinden Hüseyin Gülerce ile DTP kadroları tarafından bir görüşme gerçekleştirilmiş ancak Gülen bu görüşmeye anında müdahale etmiş ve bu görüşmenin cemaati bağlamadığını belirtmiştir. Sonrasında Hüseyin Gülerce gazetedeki köşesinde özür yazısı yazmıştır. Ama şimdi aynı Gülen, Türk Devleti'nin Kürtçe'yi neden milli eğitime dahil etmediğini sorgulayan konuşmalar yapmıştır. "Devletin Kürtçe'ye uyguladığı ambargoyu eleştiren Gülen, kendi okulları ve üniversitelerinde Çerkesçe'ye yer açar mı?" sorusu Türkiye Çerkesleri için bu açıklamadan sonra tartışılır olmak durumundadır! Ancak Gülen'in kendisi de AKP gibi Çerkes dilinin ve kültürünün varlığından habersizdir.)

Bu bağlamda hareketin bir şekilde insiye ettiği ya da devşirdiği Çerkes gençlerinin ne düşündüğünün ya da ne yaptığının önemi yoktur. Hareket, Çerkesler'i (Türkiye'de ya da Kafkasya'da) gündemine almışsa almış demektir ve uygulayıcılara düşen alınan kararları uygulamaktır. Ancak, hareket Çerkesleri (hem Türkiye'de, hem de Çerkesya'da) gündemine almamışsa, bu konuda yapacak bir şey yoktur. Ancak, bu kadar çok yerde ve coğrafyada varlık gösteren Gülen hareketinin Çerkesya'ya girmemesinin ya da girememesinin nedeni Rusya'dır. Rusya Çerkesya'da ve Kafkasya'da "Öldürmeyen İslam istemediği için" bu hareket oraya girememektedir. Rusya, Çerkesya ve Kafkasya'da eli silahlı, cihat ederek ölmeye teşne, dolayısıyla da iyice kullanıldıktan sonra yok edilebilir çatışmacı - terörist İslam'dan başka bir İslam istememektedir. Bu nedenle de Moskova'nın göbeğinde okul açan Gülen hareketini, Çerkesya ve Kafkasya'ya sokmamaktadır. Gülen hareketi, dünyaya "Öldürmeyen İslamın modern Türk versiyonu"nu sunarken, Rusya Çerkesya'ya öldüren ve tabi erkenden yok edilebilen silahlı İslamı enjekte etmektedir.

Dolayısıyla da "Cemaat Maykop'un göbeğinde okul açarsa orada Çerkes çocuklarına zevkle Türkçe Öğretirim!" diyen Modern Memluk Tipi Çerkes Nurcuları bir süre daha beklemek zorunda kalacaklardır.

Son olarak, AKP son dokuz yıllık siyasi-etnik açılım ve yaklaşımlarıyla Türkiye Çerkesleri'ni yok saymış ve kırmıştır.

Bunun en temel göstergesi Kayseri Çerkesleri'nin son genel seçimde hiç olmayacak bir şeyi yapmaları ve MHP'den bir milletvekili adayını desteklemeleridir. Oysa geleneksel olarak Kayseri Çerkesleri hemen her partiye oy verir ancak MHP'ye vermezdi. Ancak AKP'nin ve özellikle de Kayseri AKP kadrolarının Çerkeslere olan olumsuz ve yok sayan tavrı, AKP'nin genel başarısı ve bu başarının şişirdiği egoyla birleşti ve en başından beri Çerkesler dışlandı. Buna Kayseri Çerkesleri en kestirmeden MHP'deki Çerkes adayı öne çıkararak tepki gösterdiler. Bu bir ilk ve başarısızlıkla sonuçlanan bir örnek olması bakımından ilginç ve önemlidir. Gerçi daha çok sol kökenli (Ankara ve İstanbullu) Çerkes grupları bu durumu eleştirmiş olsa da, bu MHP'li milletvekiline en çok oyu Uzunyayla'daki sol eğilimli Çerkes köyleri ve seçmenleri vermiştir. Aslında bu dönemde Kayseri Çerkesleri için en azından AKP - KAYSERİ yönetiminin kaba - tüccar tavrına tepki veren Çerkesler için önemli olan adayın Çerkes olması ve AKP'den olmamasıydı. Ve bildiğimiz gibi MHP'deki Çerkes aday birkaç yüz oyla seçimden yenik çıktı.
Bu deneyim şimdi Kayseri Çerkesleri'nde erken tespit ve erken propagandayla yeni Çerkes adaylarının çıkarılması ve AKP - KAYSERİ'nin tüccar kabalığına rağmen desteklenmesi fikrini oluşturmuş durumda. Üstelik bu fikir Uzunyayla'nın hiç politik olmayan sıradan Çerkeslerinde bile taraftar bulmuş durumda... Sonuçta Kayseri ne kadar tüccarsa ve ticaretten anlarsa, Uzunyayla Çerkesleri de o kadar ticaretten anlamaz ve tacirlerden hoşlanmazlar. Kayseri kültürü için tüccarlık ne kadar önemli ise, Kayseri Çerkesleri için de o kadar kaba-netameli ve aslında yapılmaması gereken veya zor yapılan bir şeydir!
Şimdi aynı dışlamayı, umursamazlığı ya da yok saymayı AKP kendi ulusal prolitikasında da yapmaktadır. Aniden TRT ŞEŞ ve TRT ARAPÇA'yı yayına sokan bu hükümet, Türkiye Çerkesleri için, iki doz İslam ve bir doz kardeşliğin yeterli olacağını düşünüyor. Bu da dar anlamda Kayseri Çerkesleri'nin yaşadığı dışlanmışlık duygusunun Türkiye Çerkesleri tarafından hissedilmesine neden oluyor.

Aslında Türkiye Çerkesleri'nin bu şaşkınlığı yerleşik Çerkes kültürünün her bir bireye ufak iken aşıladığı bir duygudan ileri geliyor: Çerkesler halen feodal bağların kopmadığı yerlerde Çerkes hukukunun yani Habze'nin kendi kişisel haklarını koruduğu algısıyla yaşıyorlar. Yani Anaya-babaya-kardeşe ya da akrabaya ya da uzak akrabaya yahut da diğer köylülerine ya da diğer Çerkeslere karşı nasıl davranacağını, bir sorun olursa toplumun o sorunu nasıl çözeceğini ve ne gibi uzlaştırma mekanizmalarının devreye gireceğinin farkında. Ve bu mekanizma genelde Çerkes bireyine, kadınına, kardeşine ya da kişisine haksızlığı önlediği gibi haksızlık etmesini de bir şekilde önlüyor. Bu daha önce değindiğimiz gibi Çerkesler'in kendi feodal bağlarıyla yarattıkları Jürisi olan hukuk sisteminin bir izdüşümü aslında. Yani, bir şekilde halen (şimdilerde çok nadir) yaşlılar, thamadeler krize müdahale ediyor ve soruna bıçak atıyorlar, ancak bu durum bazen sendromlara da neden oluyor. (Nitekim en son Uzunyayla Çerkesleri'ne Karagöz köyünde yapılan silahlı saldırı sonrasında bu sistem devreye sokuldu ve genelde Çerkes gençlerinin ciddi muhalefetine rağmen yaşlılar bu cinayetleri işleyen Avşar'lardan intikam almama ve kan gütmeme kararı aldılar. Konu Türk Adaletine bırakıldı, Türk Adaleti ise bildiğimiz gibi işledi!)

Şimdi Türkiye'de yaşayan her Çerkes böyle bir hukuk arka planına sahip olduğundan ve doğuştan gelen hakları kendi Çerkes toplumu tarafından korunduğundan olsa gerek, Çerkes dışı toplumlar olan AKP'nin Kürtler'e ve Araplar'a, ya da Kürtçeye ya da Arapçaya olan açılımlarını Çerkesler'e ve Çerkesçe'ye neden göstermediğini hiç anlamıyorlar. Onlar, "Bu ne biçim insanlık?", "Hani nerede adalet?" deseler de, bu yapılanların insanlık ve adaletle alakası olmadığını, politik duruşlar olduğunu anlayamıyorlar.

Nitekim Çerkes Hakları İnsiyatifi'nin 12 Mart Ankara Mitingi'ne katılan kendi köyümden bir çiftçi bana:

-"Valla biz Türk devletine habzemizi, saygımızı hep yaptık ama o bizi Kürtler ya da Araplar kadar sevemedi herhalde,,,!" derken tipik Çerkes hukuk ve adalet anlayışını dışa vuruyor, Kürt ve Arap dillerini legalize eden Türk Devleti'nin kendi dilini neden umursamadığını anlamıyordu.

SONUÇ

Bu yeni dönemde tekrar kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kürt, Alevi ve Sünni grup ve kimliklerle arasındaki bağları yeniden gözden geçirmiş ve ulusal politikalarında bazı revizyonlara gitmiştir. Ancak Türkiye Çerkesleri açısından bu yeni devletin eskisinden bir farkı yoktur.
Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti de eskisi gibi Türkiye Çerkesleri'ni aynasal bağlamda tartışmak niyetinde değildir. Milli eğitimde Çerkes diline herhangi bir yatırım yapmadığı gibi, müfredatta da Türkiye Çerkesleri'ne yer vermek istemeyecektir. Yine, orta ve yüksek öğrenim için de aynı durum söz konusudur. Süryanice, Kürtçe ve Zazaca için oluşturulan üniversite kürsüleri ya da bölümleri Çerkesçe için harekete geçirilmemiştir.

Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti de eskisi gibi, göçebe olmayan Çerkes kültürünün Türk Devleti'yle kurduğu kriz üretmeyen diyalog tarzını Türkiye Çerkesleri'nin asimile oluşuna yormakta ve zaten asimile olan bir kültürün geri diriltilmesinin gereksiz olduğunu düşünmektedir. Olası sorun çıkaracak potansiyel Çerkes girişimlerini bürokrasiyle yorarak boğmayı tercih etmektedir.
Türkiye'de bir Çerkes Sorunu yoktur ancak bu Türkiye Çerkesleri'nin dilsel ve kültürel anlamda asimile olmadıkları ya da sorunsuz oldukları anlamına gelmemektedir. Türkiye Çerkesleri, yeni dönemde dilleri ve kültürleri için yeni Türk Devleti'nden istekte bulunurken yaşanacak karmaşa iki taraflı olacaktır. İlki Türkiye Çerkesleri Kürt Ulusalcılarının ve Alevi Problemine eğilen grupların kullandığı çatışmacı dili kullanmalarıyla oluşacaktır. Türkiye Çerkesleri ile Türk Devleti arasında kurulan ilişkiler sonucu iki taraf arasında çözülemeyecek bir kriz oluşmamış ya da işe kan bulaşmamıştır. Dolayısıyla, Türkiye Çerkesleri Kürt ve Alevi problemlerinden oluşan çatışmacı dil üzerinden Türk Devleti ile ilişki kurmamalıdır. Zaten genel tutum bu yöndedir. Ancak ilişkinin ikinci tarafı olan Türk Devleti, Türkiye Çerkesleri ile ilgili hemen hiçbir analize sahip değildir. Türkiye Çerkesleri'nin ana dil ve kültürleri üzerine eğilmeleri ve bu konuda devletten talepkar olmalarını Başbakan'ın "Bakın, şimdi de Çerkesler başladı!" diye değerlendirmesi yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin Çerkeslere Kürt ve Alevi problemlerinden edindiği tecrübeler ışığında yaklaştığını göstermektedir. Dolayısıyla bu yeni devletin Çerkesler açısından eskisinden bir farkı yoktur.

Yeni dönemde özelleşen kimlik, ekonomi, güvenlik, sağlık, eğitim ve diğer alanlarda Çerkeslerin varlık gösterebilmeleri önemlidir. Ne var ki asıl önemli olan konu bu yeni dönemde kimlik ve dil konusudur. Açılacak bir TRT Çerkesçe yayını aslında dünya Çerkeslerinin tamamını etkisi altına alacaktır. Yeni Türkiye Cumhuriyeti bunun farkında olmadığı gibi, eski Türkiye Cumhuriyeti'nin Kafkasya ve Çerkesler konusundaki iskan politikacılığı dışında politika üretemeyen tavrını aynen devralmıştır.

Gülen hareketi en örgütlü haliyle üstelik artık uluslararası bir aktör olmasına ve birçok coğrafyada birçok dünya dili ile temas halinde olmasına rağmen Türkiye Çerkesleri ile Çerkes dili bağlamında bir ilişki kurmayacak ve yayın üzerinden bu alana girmeyecektir. Her zamanki gibi sağlamcı tutumunu takınacak ve Türk Devleti Çerkesce ile ilgili yeni bir politika oluşturmadıkça bu alana girmeyecektir.

Rusya, Gülen Hareketini Kafkasya'ya ve özellikle de Çerkesya'ya sokmamakta kararlıdır. Ancak, hem Kafkasya'da, hem Çerkesya'da yeni kuşaklarda güçlü bir İslam algısı gelişmekte ve Rusya elindeki tüm imkanları kullanarak bu kuşaktaki gençleri terörize ederek Çerkesya ve Kafkasya'daki kolonyalist politikalarını sürekli kılmaktadır. Gülen hareketi yazılı kaynaklardan beslenen "Öldürmeyen İslam'ın" Modern Türk versiyonu olarak Çerkesya ve Kafkasya'da güçlenen İslami eğilimi, çatışmalardan uzak tutabilecek en uygun örneklerden birisidir.

Yine, Gülen Cemaati'nin halen ABD'deki örgütlenme hareketleri ve ABD'nin yeni dönemde Çerkes Soykırımı ve Batı Kafkasya'yı yani Çerkesya'yı enstitüler bazında gündemine almış olması ve Gürcistan'ın Çerkes Soykırımını resmen tanımış olması, hem Türk Devleti'ni, hem de Gülen hareketini bu konuda duyarlı kılacak dış bir etken olarak okunabilir.

Balkar Selçuk
selcuk@ozgurcerkes.com
ozgurcerkes.com
PauKaF
PauKaF
Site Admin
Site Admin
 
İleti: 20494
Kayıt: Sal May 08, 2007 4:27 am
Konum: MUDAREY-Гъубжь

Re: GÜLEN HAREKETİ AKP VE YENİ DEVLER ÜZERİNE

İleti ergenekoncu » Pzr Mar 15, 2015 10:01 am

KAHRAMAN DAVA ARKADAŞLARI VE YAN DOSYADAKİLER
ERGENEKON, BALYOZ, POYRAZKÖY, Amirallere suikast, Kafes, Islak İmza, İnternet andıcı, Erzincan davası, ÇYDD/ÇEV davası, Şile'de yapılan kazılara ilişkin, Gölcük, Oda tv davası, İzmir’de Ergenekon’ la davaya ek yapılan, bilgi alınan Kihbi(kaçakçılık, istihbarat, harekat birimi) görevli ek (izmir tasiş davasından)

1. Ergenekon davası
1. iddianame

1 Oktay Yıldırım Emekli Astsubay 12 Haziran 2007 Tutuklu [1][2]
2 Mehmet Demirtaş Ümraniye’de bombaların bulunduğu gecekondunun sahibi 12 Haziran 2007 Tutuklu [3][4][2]
3 Ali Yiğit Ümraniye’de bombaların bulunduğu gecekondunun sahibinin yeğeni 12 Haziran 2007 Tutuksuz [5][2]
4 Muzaffer Tekin Emekli Yüzbaşı 15 Haziran 2007 Tutuklu [6][2]
5 Mahmut Öztürk Emekli Astsubay 15 Haziran 2007 Tutuksuz [7][2][8]
6 Gazi Güder Emekli Yüzbaşı 23 Haziran 2007 Tutuksuz [9][2][10]
7 Ayşe Asuman Özdemir ADD Üsküdar şubesi başkan yardımcısı 23 Haziran 2007 Tutuksuz [11][12][2]
8 Halil Behiç Gürcihan Açık istihbarat web sitesi sahibi 27 Haziran 2007 Tutuksuz [13][14][2]
9 İsmail Yıldız 18 Temmuz 2007 Tutuklu [15][2]
10 Kemal Şahin Emekli Özel Harekat Mensubu 27 Temmuz 2007 Tutuksuz [16][2]
11 Mehmet Murat Yücel 27 Temmuz 2007 Tutuksuz [17][2]
12 Ferudun Refik Nuhoğlu 27 Temmuz 2007 Tutuksuz [18][2]
13 Hayrullah Mahmud Özgür 27 Temmuz 2007 Tutuksuz [19][2]
14 Ergün Poyraz Yazar 27 Temmuz 2007 Tutuklu [20][2]
15 Bekir Öztürk Kuvvai Milliye Derneği Genel Başkanı 18 Temmuz 2007 Tutuksuz [21][4][14][2]
16 Fuat Ermiş 18 Temmuz 2007 Tutuksuz [22][2]
17 Tuğrul Derme 18 Temmuz 2007 Tutuksuz [23][2]
18 Mete Yalazangil DYP Kadıköy İlçe Sekreteri 22 Temmuz 2007 Tutuksuz [24][4][25][2]
19 Aydın Yüksek Emekli polis 22 Haziran 2007 Tutuksuz [26][2][27]
20 Muzaffer Şenocak 21 Haziran 2007 Tutuksuz [28][2]
21 Fikret Emek Emekli Binbaşı 25 Haziran 2007 Tutuklu [29][2]
22 Mehmet Zekeriya Öztürk Emekli Yüzbaşı 20 Haziran 2007 Tutuklu [30][2]
23 Rafet Arslan Emekli Yüzbaşı 22 Haziran 2007 Tutuksuz [31][2]
24 Zeki Yurdakul Çağman 23 Ağustos 2007 Tutuksuz [32][2]
25 Tuncay Hacıbektaşoğlu 23 Ağustos 2007 Tutuksuz [33][2]
26 Saipir Debzlelvidze 23 Ağustos 2007 Tutuksuz [34][2]
27 İsmail Eksik Siyasi Ekonomik, Sosyal Araştırmalar ve Strateji Geliştirme Merkezi Başkanı 25 Haziran 2007 Tutuksuz [35][4][2]
28 Veli Küçük Emekli Tuğgeneral 22 Ocak 2008 Tutuklu [36][2]
29 Sevgi Erenerol Türk Ortodoks Patrikhanesi basın sözcüsü 22 Ocak 2008 Tutuklu [37][2]
30 Muammer Karabulut Noel Baba Vakfı başkanı 22 Şubat 2008 Tutuksuz [38][39][2]
31 Vedat Yenerer Gazeteci, Yazar 22 Şubat 2008 Tutuksuz [40][39][2]
32 Güler Kömürcü Gazeteci 22 Ocak 2008 Tutuksuz [41][2]
33 Emin Caner Yiğit 22 Ocak 2008 Tutuksuz [42][2]
34 Ümit Oğuztan 22 Ocak 2008 Tutuksuz [43][2][44]
35 Sami Hoştan Susurluk davası hükümlüsü 22 Ocak 2008 Tutuksuz [45][2]
36 Sedat Peker Organize suç örgütü lideri 19 Mart 2008 Tutuksuz [46][2]
37 Semih Tufan Gülaltay Türk İntikam Tugayı üyesi, Akın Birdal suikastının azmettiricisi 20 Mart 2008 Tutuklu [47][2]
38 Ali Yasak Yeraltı dünyası ismi 22 Ocak 2008 Tutuksuz [48][2]
39 Vatan Bölükbaşoğlu 03 Şubat 2008 Tutuksuz [49][2]
40 Orhan Tunç Balıkesir Üniversitesi emekli öğretim üyesi 22 Şubat 2008 Tutuksuz [50][4][39][2]
41 Habip Ümit Sayın İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi 22 Şubat 2008 Tutuksuz [51][4][2][52]
42 Emin Gürses Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi 22 Şubat 2008 Tutuksuz [53][4][2][52]
43 Kemal Alemdaroğlu İstanbul Üniversitesi eski rektörü 21 Mart 2008 Tutuksuz [54][2]
44 Serhan Bolluk Aydınlık dergisi genel yayın yönetmeni 21 Mart 2008 Tutuksuz [55][2]
45 Doğu Perinçek İşçi Partisi genel başkanı 21 Mart 2008 Tutuklu [56][2]
46 Ferid İlsever Ulusal Kanal genel yayın yönetmeni, İşçi Partisi genel başkan yardımcısı 21 Mart 2008 Tutuksuz [57][58][2]
47 Mehmet Adnan Akfırat Ulusal Kanal yönetim kurulu üyesi 21 Mart 2008 Tutuksuz [59][25][2]
48 Hikmet Çiçek İşçi Partisi basın bürosu başkanı 25 Mart 2008 Tutuklu [60][4][2]
49 Hayati Özcan Ulusal Kanal İzmir temsilcisi 25 Mart 2008 Tutuksuz [61][4][2][27]
50 İbrahim Benli 21 Mart 2008 Tutuksuz [62][2]
51 Mahir Cayan Güngör 21 Şubat 2008 Tutuksuz [63][2]
52 Yusuf Tunçer 21 Şubat 2008 Tutuksuz [64][2]
53 Aydın Gergin 21 Şubat 2008 Tutuksuz [65][2]
54 Yusuf Beşirik 21 Şubat 2008 Tutuksuz [66][2]
55 İlhan Selçuk Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi 21 Şubat 2008 Öldü [67][2]
56 Kemal Kerinçsiz Büyük Hukukçular Birliği Başkanı, Avukat 22 Ocak 2008 Tutuklu [68][2]
57 Fuat Turgut Hukukçu, Yasin Hayal'in avukatı 22 Ocak 2008 Tutuksuz [69][2]
58 Hayrettin Ertekin 22 Şubat 2008 Tutuksuz [70][4][2]
59 Nusret Senem İşçi Partisi genel sekreteri 25 Mart 2008 Tutuksuz [71][2]
60 Abdulmuttalip Tonçer PKK itirafçısı 25 Şubat 2008 Tutuksuz [72][2]
61 Murat Özkan 22 Ocak 2008 Tutuksuz [73][2]
62 Satılmış Balkaş 22 Ocak 2008 Tutuksuz [74][2]
63 Asım Demir 22 Ocak 2008 Tutuksuz [75][2]
64 Atilla Aksu 22 Ocak 2008 Tutuksuz [76][2]
65 Fikri Karadağ Emekli Kurmay Albay, Kuvayı Milliye Derneği Başkanı 22 Ocak 2008 Tutuklu [77][2]
66 Hüseyin Görüm Kuvayı Milliye Derneği teşkilat başkanı 22 Ocak 2008 Tutuksuz [78][4][2]
67 Erkut Ersoy Özel büro sorumlusu 22 Ocak 2008 Tutuksuz [79][4][2][80]
68 Kahraman Şahin Kuvayı Milliye Derneği teşkilat başkan yardımcısı 22 Ocak 2008 Tutuksuz [81][4][2][44]
69 Erol Ölmez 22 Ocak 2008 Tutuksuz [82][4][2][44]
70 Abdullah Arapoğulları Kuvayı Milliye Derneği üyesi 26 Ocak 2008 Tutuksuz [83][4][14][2]
71 Erdal İrten 22 Ocak 2008 Tutuksuz [84][2]
72 Raif Görüm 22 Ocak 2008 Tutuksuz [85][2]
73 Yusuf Görüm 22 Ocak 2008 Tutuksuz [86][2]
74 Oğuz Alpaslan Abdülkadir Kuvayı Milliye Derneği yöneticisi 22 Ocak 2008 Tutuksuz [87][14][2]
75 Recep Gökhan Sipahioğlu 24 Ocak 2008 Tutuksuz [88][2]
76 Muhammet Yüce Emekli Uzman Çavuş 22 Ocak 2008 Tutuksuz [89][2][52]
77 Selim Akkurt 11 Mart 2008 Tutuksuz [90][4][2][91]
78 Coşkun Çalık 22 Şubat 2008 Tutuksuz [92][2]
79 Ayhan Çelik 26 Şubat 2008 Tutuksuz [93][2]
80 Hüseyin Gazi Oğuz 1919 Derneği ve Kuvayi Milliye Derneği Pendik ilçe başkanı 22 Ocak 2008 Tutuksuz [94][2]
81 Serhat Teksin 01 nisan 2011 Tutuklu (kihbi) Tasiş davası birleşik Tutuklu [11][20]
82 Yaşar Arslanköylü 22 Ocak 2008 Tutuksuz [96][2]
83 İhsan Göktaş Scientology müridi 23 Ocak 2008 Tutuksuz [97][2]
84 Rasim Görüm Kuvvai Milliye Derneği’nin ikinci adamı Hüseyin Görüm’ün yeğeni 24 Mayıs 2008 Tutuksuz [98][4][14]
85 Ali Kutlu Mersin’deki Kuvayı Milliye Derneği dergisinin yazı işleri müdürü 13 Nisan 2008 Tutuksuz [99][4][25][2]
86 Murat Çağlar Kuvvai Milliye Derneği İstanbul İl Başkan Yardımcısı 16 Haziran 2008 Tutuksuz [100][4][25][2]

Davayla birleştirilen "Danıştay saldırısı davası" sanıkları

87 Alparslan Arslan Tutuklu
88 Süleyman Esen Tutuksuz [27]
89 Salih Kurter Tutuksuz
90 Osman Yıldırım Tutuklu
91 İsmail Sağır Tutuksuz
92 Tekin İrşi Tutuksuz [101]
93 Erhan Timuroğlu Tutuklu
94 Aykut Metin Şükre Tutuklu
95 Ayhan Parlak Tutuksuz

Davayla birleştirilen "Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi Derneği davası" sanıkları

96 Taner Ünal Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi Derneği genel başkanı Tutuksuz
97 Ahmet Cinali Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi Derneği eski genel başkan yardımcısı Tutuksuz

Alparslan Arslan'a Glock marka silah satılmasına ilişkin açılan dava

* Aykut Metin Şükre
98 Kenan Özay Tutuklu
99 Selçuk Özkan Tutuklu
100 Erkan Ayyıldız Tutuklu

Savcı Zekeriya Öz'ün tehdit edilmesi ile ilgili dava

101 Özkan Kurt Tutuklu

Davayla birleştirilen Cumhuriyet gazetesine saldırı davası sanıkları

102 Bedirhan Şinal Tutuklu
103 Bora Ballı Tutuksuz
104 Seyhun Zayim Tutuksuz
105 Bayram Demir Tutuksuz
106 Boğaç Kaan Murathan Tutuklu
107 Murat Aplak Tutuksuz
108 Fatih Derdiyok Tutuksuz [102]


2. Ergenekon davası
2. iddianame

1 Şener Eruygur Emekli orgeneral, eski Jandarma Genel Komutanı, ADD genel başkanı 1 Temmuz 2008 Tutuksuz [103][104]
2 Hurşit Tolon Emekli orgeneral, eski 1. Ordu Komutanı 1 Temmuz 2008 Tutuklu [105][104]
3 Levent Ersöz Emekli Tuğgeneral, Jandarma İstihbarat Dairesi eski başkanı 1 Temmuz 2008 Tutuklu [106][104]
4 Hasan Atilla Uğur Emekli Albay, Jandarma Teknik İstihbarat Dairesi eski başkanı 1 Temmuz 2008 Tutuklu [107][104]
5 Mustafa Balbay Cumhuriyet gazetesi Ankara temsilcisi ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili 1 Temmuz 2008 Tutuksuz [108][104]
6 Sinan Aygün Ankara Ticaret Odası başkanı 1 Temmuz 2008 Tutuksuz [109][104]
7 İlker Güven Emekli Tuğamiral 1 Temmuz 2008 Tutuksuz [110][104]
8 Birol Başaran Kadıköy ADD eski başkanı, USİAD genel sekreteri 1 Temmuz 2008 Tutuksuz [111][104][112]
9 Barbaros Hayrettin Altıntaş Hasan Atilla Uğur’un emekli olduktan sonra kurduğu şirketteki yardımcısı 1 Temmuz 2008 Tutuksuz [113][104]
10 Erol Mütercimler Araştırmacı, yazar 1 Temmuz 2008 Tutuksuz [114][104]
11 Emin Şirin Adalet ve Kalkınma Partisi eski milletvekili Tutuksuz [115][104]
12 Hakan Şanlı Tutuksuz [116][104]
13 Yüksel Dilsiz 23 Ekim 2008 Tutuksuz [117][104]
14 Turhan Çömez Adalet ve Kalkınma Partisi eski milletvekili Firarî [118][104]
15 Ferda Paksüt Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt'ün eşi Tutuksuz [119][104]
16 Halis Yavuz Işıklar Eski film yönetmeni 23 Temmuz 2008 Tutuksuz [120][104]
17 Ufuk Mehmet Büyükçelebi Tercüman gazetesi genel yayın yönetmeni 1 Temmuz 2008 Tutuksuz [121][104]
18 Tanju Güvendiren Emekli askeri hakim 23 Eylül 2008 Tutuksuz [122][104]
19 Tuncay Özkan Yeni Parti genel başkanı, gazeteci, televizyoncu 23 Eylül 2008 Tutuklu [123][104]
20 Adil Serdar Saçan Polis, eski İstanbul Organize şube müdürü 23 Eylül 2008 Tutuksuz [124][125][104]
21 Gürbüz Çapan Esenyurt eski belediye başkanı 23 Eylül 2008 Tutuksuz [126][127][104]
22 Emcet Olcaytu İşçi Partisi üyesi 23 Eylül 2008 Tutuksuz [128][104][129]
23 Adnan Türkkan Türkiye Gençlik Birliği Kurucu Genel Başkanı 1 Temmuz 2008 Tutuksuz [130][104]
24 Tunç Akkoç İşçi Partisi üyesi 1 Temmuz 2008 Tutuksuz [131][104]
25 Mesut Özcan Doktor, cerrah 23 Eylül 2008 Tutuksuz [132][104]
26 Hüseyin Nazlıkul Doktor 23 Eylül 2008 Tutuksuz [133][104]
27 Adnan Bulut Gazeteci 23 Eylül 2008 Tutuksuz [134][104]
28 Merdan Yanardağ Gazeteci 26 Ekim 2008 Tutuksuz [135][104]
29 Murat Ağırel Bizkaçkişiyiz Platformunun İstanbul sorumlusu 23 Eylül 2008 Tutuksuz [136][104]
30 Selim Utku Gümrükçü Memleket Sevdalılar Derneğinin Genel Başkanı 23 Eylül 2008 Tutuksuz [137][104]
31 Mahir Akkar 23 Eylül 2008 Tutuksuz [138][104]
32 Evrim Baykara Bizkaçkişiyiz platformu kurucu üyesi, CHP eski Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı 23 Eylül 2008 Tutuksuz [139][104]
33 Fatma Sibel Yüksek Gazeteci 9 Şubat 2009 Tutuksuz [140][104]
34 Osman Gürbüz 1 Temmuz 2008 Tutuksuz [141][104][142]
35 Arif Doğan Emeki Albay, JİTEM'in kurucusu 14 Temmuz 2008 Tutuksuz [143][144][104]
36 Muzaffer Öztürk Emlakçı 13 Ağustos 2008 Tutuksuz [145][104][129]
37 Levent Temiz Ülkü Ocakları eski başkanı, Büyük Hukukçular Birliği Derneği üyesi 18 Eylül 2008 Tutuksuz [146][104]
38 Ertaç Giray Eski savcı 21 Ekim 2008 Tutuksuz [147][104]
39 Hüseyin Keskin Özel koruma görevlisi 21 Ekim 2008 Tutuksuz [148][104][149]
40 Durmuş Ali Özoğlu Toplumsal Dönüşüm yayınevinin editörü, Kuvayı Milliye Derneği kurucusu 1 Temmuz 2008 Tutuklu [150][104]
41 İbrahim Özcan Kuvayı Milliye Derneği yöneticisi 1 Temmuz 2008 Tutuklu [151][104]
42 Kemal Aydın Emekli Kızılay Kurumu müfettişi 1 Temmuz 2008 Tutuklu [152][104]
43 Neriman Aydın Toplumsal Haber internet sitesi yazarı 1 Temmuz 2008 Tutuksuz [153][104]
44 Mehmet Ali Çelebi Teğmen 1 Temmuz 2008 Tutuksuz [154][104][155]
45 Noyan Çalıkuşu Teğmen 18 Eylül 2008 Tutuksuz [156][104][157]
46 Eren Mumcu Teğmen 18 Eylül 2008 Tutuksuz [158][104][157]
47 Önder Koç Teğmen 18 Eylül 2008 Tutuksuz [159][104]
48 Hasan Hüseyin Uçar Teğmen 18 Eylül 2008 Tutuksuz [160][104]
49 Yaşar Tozkoparan Askeri okul öğrencisi 18 Eylül 2008 Tutuksuz [161][104]
50 Doğukan Yorulmaz Eski askeri okul öğrencisi 18 Eylül 2008 Tutuksuz [162][104]
51 Hatice Bahtiyar Toplumsal Dönüşüm Yayınevinin sahibi 4 Temmuz 2008 Tutuksuz [163][104]
52 Hamza Demir Mersin Ülkü ocakları eski il Başkanı 1 Temmuz 2008 Tutuksuz [164][104][129]
53 Ercüment Ovalı Akademisyen 1 Temmuz 2008 Tutuksuz [165][104]
54 Muhammed Murat Avar Gazeteci 1 Temmuz 2008 Tutuksuz [166][104]
55 Siyami Yalçın Müteahhit 1 Temmuz 2008 Tutuksuz [167][104]
56 Süleyman Solmaz 18 Eylül 2008 Tutuksuz [168][104][112]

3. iddianame

57 Yalçın Küçük Yazar 7 Ocak 2009 Tutuksuz [169]
58 Mehmet Haberal Başkent Üniversitesi rektörü, doktor ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili 13 Nisan 2009 Tutuklu [169]
59 Erol Manisalı Cumhuriyet gazetesi yazarı 13 Nisan 2009 Tutuksuz [169]
60 Fatih Hilmioğlu İnönü Üniversitesi eski rektörü 13 Nisan 2009 Tutuklu [169]
61 Ferit Bernay Ondokuz Mayıs Üniversitesi eski rektörü 13 Nisan 2009 Tutuksuz [170][169]
62 Mustafa Yurtkuran Uludağ Üniversitesi eski rektörü 13 Nisan 2009 Tutuksuz [169]
63 Kemal Gürüz Yüksek Öğretim Kurulu eski başkanı 7 Ocak 2009 Tutuksuz [169]
64 Cengiz Köylü Albay 7 Ocak 2009 Tutuksuz [169][171]
65 Mustafa Koç Kurmay albay 7 Ocak 2009 Tutuksuz [169][172]
66 Cihandar Hasanhanoğlu 7 Ocak 2009 Tutuksuz [169]
67 Erbay Çolakoğlu 7 Ocak 2009 Tutuksuz [169]
68 Mustafa Dönmez Yarbay 12 Ocak 2009 Tutuklu [169]
69 Erdal Şenel Emekli Tümgeneral, Genelkurmay eski hukuk müşaviri 7 Ocak 2009 Tutuksuz [169]
70 Engin Aydın 7 Ocak 2009 Öldü [169]
71 Mustafa Levent Göktaş Emekli albay 7 Ocak 2009 Tutuklu [169]
72 Mustafa Hüseyin Buzoğlu 8 Ocak 2009 Tutuksuz [169]
73 Kemal Yavuz Emekli orgeneral 7 Ocak 2009 Tutuksuz [169]
74 Tuncer Kılınç Emekli orgeneral, Milli Güvenlik Kurulu eski genel sekreteri 7 Ocak 2009 Tutuksuz [169]
75 Hasan Ataman Yıldırım 7 Ocak 2009 Tutuklu [169]
76 Hüseyin Vural Vural Emekli Albay 7 Ocak 2009 Tutuksuz [169]
77 İlyas Çınar 7 Ocak 2009 Tutuksuz [169]
78 Mustafa Özbek Türk Metal Sendikası'nın eski genel başkanı 22 Ocak 2009 Tutuksuz [169][173]
79 Ünal İnanç 22 Ocak 2009 Tutuksuz [169]
80 İbrahim Şahin Özel Harekat Dairesi eski başkanı 7 Ocak 2009 Tutuklu [169]
81 Fatma Cengiz 7 Ocak 2009 Tutuklu [169]
82 Ayhan Atabek 22 Ocak 2009 Tutuksuz [169][173]
83 Servet Kaynak 22 Ocak 2009 Tutuksuz [169][174]
84 Yaşar Oğuz Şahin 7 Ocak 2009 Tutuksuz [169][175]
85 Kemalettin Bağcı Polis memuru 22 Ocak 2009 Tutuksuz [176][169]
86 Zerrar Atik Özel harekatçı polis 22 Ocak 2009 Tutuksuz [169][177]
87 Murat Çavdar Polis 22 Ocak 2009 Tutuksuz [169][177]
88 Bülent Güngördü Polis memuru 22 Ocak 2009 Tutuksuz [176][169]
89 Fahri Süslü Polis 22 Ocak 2009 Tutuksuz [169][177]
90 Mehmet Dalagan 22 Ocak 2009 Tutuksuz [169]
91 Kenan Temur 22 Ocak 2009 Tutuksuz [169][178]
92 Muhterem Bağcı 22 Ocak 2009 Tutuksuz [170][169]
93 Taylan Özgür Kırmızı 7 Ocak 2009 Tutuksuz [169][179]
94 Muhammed Sarıkaya 7 Ocak 2009 Tutuksuz [127][169]
95 Murat Eke Jandarma astsubay 22 Ocak 2009 Tutuksuz [176][169]
96 Emre Baltacı Teğmen 22 Ocak 2009 Tutuksuz [169][180]
97 İlhan Bulayır Jandarma astsubay 22 Ocak 2009 Tutuksuz [176][169]
98 Cihan Arık Teğmen 22 Ocak 2009 Tutuksuz [169][149]
99 Ali Oktay Şahbaz Astsubay 22 Ocak 2009 Tutuksuz [169][181]
100 Onur Özdemir Jandarma Teğmen 22 Ocak 2009 Tutuksuz [176][169]
101 Melih Yüksel Teğmen 22 Ocak 2009 Tutuksuz [112][169]
102 Mehmet Koral 7 Ocak 2009 Tutuksuz [169][142]
103 Hüdayi Ünlüer 7 Ocak 2009 Tutuksuz [169][182]
104 Oğuzhan Sarıoğlu 7 Ocak 2009 Tutuksuz [169][174]
105 Fahri Kepek 7 Ocak 2009 Tutuksuz [169][173]
106 Erdal Şahin 7 Ocak 2009 Tutuksuz [169]
107 Ersin Gönenci 7 Ocak 2009 Tutuksuz [169][142]
108 Oğuz Bulut 7 Ocak 2009 Tutuklu [169]

Minas Durmazgüler'e suikast girişimi sanıkları

109 Bekir Çelik Tutuksuz
110 Erhan Gönenci Tutuksuz

Yusuf Erikel ile ilgili iddianame

111 Yusuf Erikel Tutuksuz [183]
112 Hayri Bildik Tutuksuz
113 Hakan Arıkan Tutuksuz
114 Aydoğan Aksüngü Tutuksuz
115 Maruf Şinik Tutuksuz
116 Recep Taylan Tutuksuz
117 Hakan Akdoğan Tutuksuz
118 Adem Uzun Tutuksuz

Minas Durmazgüler'e suikast girişimi sanıkları

* İbrahim Şahin *
119 Garip İrfan Torun Tutuksuz


Poyrazköy davası
Poyrazköy iddianamesi

1 Levent Bektaş Emekli Deniz Binbaşı 22 Nisan 2009 Tutuklu
2 Ercan Kireçtepe Emekli Yarbay 22 Nisan 2009 Tutuklu
3 Erme Onat Deniz Binbaşı 22 Nisan 2009 Tutuklu
4 Eren Günay Deniz Binbaşı 22 Nisan 2009 Tutuklu
5 Mustafa Turhan Ecevit Deniz Yarbay 22 Nisan 2009 Tutuksuz
6 Ergin Geldikaya Emekli Deniz Astsubay 13 Mayıs 2009 Tutuksuz [184]
7 Ali Türkşen Deniz Kurmay Albay Tutuklu
8 Halil Cura Kıdemli Başçavuş 28 Mayıs 2009 Tutuksuz
9 Ferudun Arslan Kıdemli Başçavuş 28 Mayıs 2009 Tutuksuz
10 Saadettin Doğan Kıdemli Başçavuş 28 Mayıs 2009 Tutuksuz
11 Levent Görgeç Tuğamiral 4 Haziran 2009 Tutuksuz
12 İbrahim Koray Özyurt 4 Haziran 2009 Tutuksuz
13 Muharrem Nuri Alacalı 4 Haziran 2009 Tutuksuz
14 Şafak Yürekli 4 Haziran 2009 Tutuksuz
15 Dora Sungunay 4 Haziran 2009 Tutuksuz
16 Tayfun Duman 4 Haziran 2009 Tutuksuz
17 Mert Yanık 4 Haziran 2009 Tutuksuz

"Amirallere suikast" iddianamesi

18 Faruk Akın Tutuksuz
19 Sinan Efe Noyan Tutuksuz
20 Alperen Erdoğan 18 Temmuz 2009 Tutuksuz [185]
21 Burak Düzalan 22 Temmuz 2009 Tutuksuz [185]
22 Yakut Aksoy 22 Temmuz 2009 Tutuksuz [185]
23 Tarık Ayabakan 27 Temmuz 2009 Tutuksuz [185]
24 Ülkü Öztürk 28 Temmuz 2009 Tutuksuz [186]
25 Halit Mehmet Ergül Tutuksuz
26 Barbaros Mercan 23 Eylül 2008 Tutuksuz
27 Ali Seyhur Güçlü 3 Aralık 2009 Tutuksuz [186]
28 Sezgin Demirel 5 Aralık 2009 Tutuksuz [186]
29 Fatih Göktaş Tutuksuz
30 Burak Amaç Tutuksuz
31 Burak Özkan Tutuksuz
32 Yiğithan Göksu Tutuksuz
33 Oğuz Dağnık Tutuksuz
34 Koray Kemiksiz Tutuksuz
35 Levent Çakın Tutuksuz
36 Mehmet Orhan Yücel Tutuksuz

Kafes iddianamesi

37 Ahmet Feyyaz Öğütçü Koramiral Tutuksuz
38 Kadir Sağdıç Koramiral Tutuksuz
39 Mehmet Fatih İlğar Tuğamiral Tutuksuz
40 Mücahit Erakyol Deniz Piyade Kurmay Kıdemli Albay Tutuksuz [187]
41 Deniz Erki Başçavuş Tutuksuz
42 Tanju Veli Aydın Deniz İşçi Tutuksuz
43 Emre Sezenler Deniz Kurmay Kıdemli Binbaşı Tutuksuz
44 Hüseyin Doğancı Kıdemli Başçavuş Tutuksuz
45 İsmail Bak Başçavuş Tutuksuz
46 Metin Samancı Deniz Piyade Kıdemli Albay Tutuksuz
47 Levent Gülmen Deniz Kıdemli Albay Tutuksuz [187]
48 Aydın Ayhan Saraçoğlu Deniz Binbaşı Tutuksuz
49 Bülent Aydın Deniz Yarbay Tutuksuz
50 Bora Coşkun Deniz Üsteğmen Tutuksuz
51 Süleyman Erharat Kıdemli Başçavuş Tutuksuz
52 Murat Aslan Kıdemli Başçavuş Tutuksuz
53 Emre Tepeli Başçavuş Tutuksuz
54 İbrahim Öztürk Üstçavuş Tutuksuz
55 Halil Özsaraç Deniz Kurmay Yarbay Tutuksuz [187]
56 Gürol Yurdunal Deniz Binbaşı Tutuksuz
57 Ümit Özbek Deniz Kıdemli Yüzbaşı Tutuksuz
58 Bülent Karaoğlu Deniz Yarbay Tutuksuz
59 Dalyan Muslu Kıdemli Başçavuş Tutuksuz
60 Hüseyin Erol Kıdemli Başçavuş Tutuksuz
61 Mehmet İnce Kıdemli Başçavuş Tutuksuz
62 Alpay Belleyici Başçavuş Tutuksuz
63 İsmail Zühtü Tümer Deniz Yarbay Tutuksuz
64 İbrahim Levent Olcaner Deniz Yarbay Tutuksuz
65 Özgür Erken Deniz Kurmay Binbaşı Tutuksuz
66 Metin Fidan Deniz Binbaşı Tutuksuz
67 Türker Doğanca Kıdemli Başçavuş Tutuksuz
68 Mesut Adanur Başçavuş Tutuksuz
69 Metin Keskin Kıdemli Başçavuş Tutuksuz

Amirallere suikast ek iddianame

70 Deniz Cora Tutuklu
71 Ümit Metin Tutuklu


İrticayla Mücadele Eylem Planı davası

Islak İmza davası

1 Bedrettin Dalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Firarî
2 Dursun Çiçek Deniz Piyade Kurmay Albay Tutuklu
3 Serdar Öztürk Emekli astsubay, avukat Tutuklu
4 Ufuk Akkaya Ulusal Kanal istihbarat şefi Tutuksuz [188]
5 Mehmet Deniz Yıldırım Aydınlık dergisi genel yayın yönetmeni Tutuklu
6 İlhami Ümit Handan Dalan'ın Özel Kalem Müdürü Tutuksuz
7 Özel Yılmaz MİT İzmir Bölge Başkanı Tutuksuz

İnternet andıcı sanıkları

8 İlker Başbuğ Genelkurmay Eski Başkanı Tutuksuz
9 Hasan Iğsız Orgeneral Tutuklu
10 Mehmet Eröz Tutuklu
11 Mustafa Bakıcı Firarî
12 Nusret Taşdeler Ege Ordusu Komutanı Tutuklu
13 Fuat Selvi Tutuklu
14 Ziya İlker Göktaş Tutuklu
15 Hulusi Gülbahar Tutuklu
16 Cemal Gökçeoğlu Tutuklu
17 Sedat Özüer Tutuklu
18 İsmail Hakkı Pekin Tutuklu
19 Hıfzı Çubuklu Tutuklu
20 Mehmet Otuzbiroğlu Tutuklu
21 Alaettin Sevim Tutuklu
22 Orhan Güçlü Tutuksuz
23 Mehmet Bülent Sarıkahya Tutuklu
24 Murat Uslukılıç Tutuksuz
25 Meryem Kurşun Tutuksuz
26 Hasan Ataman Yıldırım Tutuksuz
27 Cem Şimşek Tutuksuz
28 Altunay Şahin Tutuksuz
29 Fatih Koca Tutuksuz
30 Recai Alkan Tutuksuz


Diğer davalar
Erzincan davası

1 Saldıray Berk Orgeneral, 3. Ordu Komutanı Tutuksuz
2 İlhan Cihaner Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Tutuksuz
3 Ali Tapan Erzincan Jandarma Komutanı Tutuksuz
4 Recep Gençoğlu Eskişehir Jandarma Komutanı Tutuksuz
5 Nedim Ersan Tutuksuz
6 Şinasi Demir Tutuksuz
7 Ersin Ergut Tutuksuz
8 Orhan Esirger Tutuksuz
9 Şenol Bozkurt Tutuksuz
10 Murat Yıldız Tutuksuz
11 Kıvılcım Üstel Tutuksuz
12 Sadri Barkın İnce Tutuksuz
13 Ahmet Saraçlar Tutuksuz
14 Yaşar Baş Tutuksuz

ÇYDD/ÇEV davası

1 Gülseven Yaşer Çağdaş Eğitim Vakfı eski Başkanı Firarî
2 Ayşe Yüksel Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ÇYDD Van Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Tutuksuz
3 Aydın Ortabaşı Emekli Albay Tutuksuz
4 Mustafa Namık Kemal Boya 68'liler Vakfı Genel Sekreteri Tutuksuz
5 Halime Filiz Meriçli Tutuksuz
6 Hamdi Gökhan Ecevit Tutuksuz
7 Ömer Sadun Okyaltırık Tutuksuz
8 Fatma Nur Gerçel Tutuksuz

Şile'de yapılan kazılara ilişkin iddianame

1 Ulaş Özel Tutuksuz
2 Hüseyin Yanç Tutuklu
3 Okan İşgör Tutuksuz
4 Yusuf Ethem Akbulut Tutuksuz

Levent Ersöz'e suikast girişimi

1 Erhan Keskin Tutuksuz
Gölcük iddianamesi

1 Kadir Sağdıç Koramiral Tutuksuz
2 Erdinç Yıldız Astsubay Tutuklu
3 Behçet Altıntaş Binbaşı Tutuklu
4 Kemalettin Yakar Binbaşı Tutuklu
5 Mehmet Cem Cağlar Binbaşı Tutuklu
6 Halil Cura Astsubay Tutuksuz
7 Tanju Veli Aydın İşçi Tutuksuz
8 Hüseyin Hançer Albay Tutuklu
9 İsmail Bak Başçavuş Tutuksuz
10 Ali Türkşen Albay Tutuksuz

Oda tv davası
1 Yalçın Küçük Tutuklu
2 Soner Yalçın Tutuksuz
3 Barış Pehlivan Tutuksuz
4 Barış Terkoğlu Tutuksuz
5 Ahmet Şık Tutuksuz
6 Hanefi Avcı Tutuklu
7 Nedim Şener Tutuksuz
8 Kaşif Kozinoğlu Öldü [189]
9 Doğan Yurdakul Tutuksuz
10 İklim Ayfer Kaleli Tutuksuz
11 Ahmet Mümtaz İdil Tutuksuz
12 Müyesser Uğur Tutuksuz
13 Coşkun Musluk Tutuksuz
14 Muhammet Sait Çakır Tutuksuz
15 Tuncay Güney Tutuksuz
Balyoz davasında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekili Heyeti'ni cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüsten yargılanan isimler şöyle:

1
Çetin Doğan
E.Orgeneral

2
Özden Örnek
E.Oramiral

3
Halil İbrahim Fırtına
E.Orgeneral
Balyoz Davası

4
Ergin Saygun
E.Orgeneral

5
Nejat Bek
Korgeneral

6
Mustafa Korkut Özarslan
Korgeneral

7
Engin Alan
E.Korgeneral

8
Şükrü Sarıışık
E.Korgeneral

9
Ayhan Taş
E.Korgeneral

10
Ramazan Cem Gürdeniz
Tümamiral

11
İzzet Ocak
E.Tuğgeneral

12
Süha Tanyeri
E.Tuğgeneral

13
Bülent Tunçay
E.Top.Kur.Albay

14
Mehmet Kemal Gönültaş
E.Muh.Albay

15
Halil Yıldız
E.Per Albay

16
Refik Hakan Tufan
E.Albay

17
Orkun Gökalp
Muh.Albay

18
Erhan Kuraner
Per.Albay

19
Yunus Nadi Erkut
Per.Binbaşı

20
Nuri Ali Karababa
E.Tümgeneral

21
Mustafa Kemal Tutkun
E.Tuğgeneral

22
Gürbüz Kaya
Tümgeneral

23
Mustafa Çalış
E.Albay

24
Nurettin Işık
Tümgeneral

25
Hasan Basri Aslan
P.Kur.Albay

26
Ali Rıza Sözen
E.Top.Kur.Albay

27
İlkay Nerat
P.Kur.Kıd.Albay

28
İhsan Çevik
J.Astsubay

29
Veli Murat Tulga
Muh.Kur.Albay

30
Behzat Balta
E.Tümgeneral

31
Halil Kalkanlı
E.Tuğgeneral

32
Tuncay Çakan
E.Tümgeneral

33
Hasan Fehmi Canan
Tümgeneral

34
Salim Erkal Bektaş
Tümgeneral

35
Ahmet Yavuz
Tümgeneral

36
Ahmet Küçükşahin
E.P.Kur.Albay

37
Recai Elmaz
E.Kur.Albay

38
Erdal Akyazan
E.Kur.Albay

39
Ahmet Şentürk
E.Albay

40
Mümtaz Can
E.Albay

41
Ahmet Topdağı
E.Top.Kur.Albay

42
Cemal Candan
Hv.Sav.Kur.Albay

43
Gökhan Murat Üstündağ
E.Top.Kur.Albay

44
Fatih Altun
Topçu Kur. Albay

45
Faruk Oktay Memioğlu
E.Tuğgeneral

46
Mehmet Kaya Varol
E.Tuğgeneral

47
Recep Yıldız
E.Kur.Albay

48
Bekir Memiş
Tümgeneral

49
Ali İhsan Çuhadaroğlu
E.P.Kur.Albay

50
Harun Özdemir
E.Albay

51
Mehmet Yoleri
E.Kur.Albay

52
Namık Koç
E.Kur.Albay

53
Fuat Pakdil
E.Kur.Albay

54
Behçet Alper Güney
Muh.Binbaşı

55
Metin Yavuz Yalçın
E.Korgeneral

56
Yurdaer Olcan
Korgeneral

57
İhsan Balabanlı
Tümgeneral

58
Emin Küçükkılıç
E.Kur.Albay

59
Kasım Erdem
Tuğgeneral

60
Kemal Dinçer
E.Kur.Albay

61
Hakan Akkoç
Tuğgeneral

62
İkrami Özturan
İs.Kur.Albay

63
Burhan Göğce
Topçu Kur.Albay

64
Mustafa Erdal Hamzaoğulları
Muh.Kur.Albay

65
Mehmet Alper Şengezer
Tank.Kur.Albay

66
Doğan Fatih Küçük
Kr.Plt.Kur.Albay

67
Timuçin Eraslan
Muh.Binbaşı

68
Dursun Tolga Kaplama
Hv.Sav.Yüzbaşı

69
Doğan Temel
E.Korgeneral

70
Hayri Güner
E.Korgeneral

71
Recep Rıfkı Durusoy
E.Tuğgeneral

72
Mehmet Fikri Karadağ
E.Kur.Albay

73
Hamdi Poyraz
E.Albay

74
Hasan Hakan Dereli
E.Kur.Albay

75
Gökhan Gökay
Tuğgeneral

76
Faatih Musa Çınar
Topçu Kur.Albay

77
Zafer Karataş
Muh.Kur.Albay

78
Aytekin Candemir
Topçu Kur.Albay

79
Nihat Özkan
Muh.Kur.Albay

80
Hasan Nurgören
Muh.Kur.Albay

81
Sırrı Yılmaz
Topçu Kur.Albay

82
Barbaros Kasar
P.Kur.Albay

83
Murat Ataç
Tank.Kur.Albay

84
Bahtiyar Ersay
Topçu Kur.Albay

85
Mustafa Yuvanç
İs.Kur.Albay

86
Nedim Ulusan
Kur.Albay

87
Soydan Görgülü
Hv.Sav.Kur.Binbaşı

88
İsmet Kışla
Topçu Kur.Albay

89
Abdullah Zafer Arısoy
Topçu Albay

90
Abdullah Dalay
Tümgeneral

91
Lütfü Sancar
E.Korgeneral

92
Ahmet Feyyaz Öğütçü
E.Koramiral

93
Engin Baykal
E.Tümamiral

94
Özer Karabulut
E.Tümamiral

95
Mehmet Otuzbiroğlu
Koramiral

96
Hasan Hoşgit
E.Tuğamiral

97
Hüseyin Hoşgit
E.Tuğamiral

98
Kadir Sağdıç
Koramiral

99
Ali Deni Kutluk
E.Tümamiral

100
Mustafa Aydın Gürül
E.Tümamiral

101
Turgay Erdağ
Tuğamiral

102
Taylan Çakır
Dz.Kur.Albay

103
Ayhan Gedik
Dz.Albay

104
Ahmet Türkmen
Tuğamiral

105
Mehmet Fatih Ilğar
Tuğamiral

106
Cem Aziz Çakmak
Tuğamiral

107
Muharrem Nuri Alacalı
Dz.Albay

108
Ali Semih Çetin
Tümamiral

109
Şafak Duruer
Dz.Kur.Albay

110
Utku Arslan
Dz.Kur.Albay

111
Mehmet Ferhat Çolpan
Dz.Kur.Albay

112
Ümit Özcan
E.Dz.Kur.Albay

113
Fatih Uluç Yeğin
Dz.Albay

114
Levent Erkek
Tuğamiral

115
Levent Çehreli
Dz.Yarbay

116
Hakan İsmail Çelikcan
Shl.Güv.Albay

117
Ahmet Necdet Doluel
Shl.Güv.Albay

118
Dursun Çiçek
E.Dz.Kur.Albay

119
Ertuğrul Uçar
DzKur.Albay

120
Ali Türkşen
Dz.Kur.Albay

121
Tayfun Duman
Dz.Albay

122
Nihat Altunbulak
Dz.Kur.Albay

123
Ercan İrençin
Dz.Albay

124
Mustafa Karasabun
E.Tuğamiral

125
Bora Serdar
Dz.Albay

126
Levent Görgeç
Tuğamiral

127
İbrahim Koray Özyurt
Dz.Kur.Albay

128
Dora Sungunay
Dz.Albay

129
Soner Polat
Tümamiral

130
Meftun Hıraca
Dz.Albay

131
Yaşar Barbaros Büyüksağnak
Dz.Albay

132
Hasan Gülkaya
Dz.Albay

133
Faruk Doğan
Dz.Kur.Albay

134
Mücahit Erakyol
Dz.P.Kur.Albay

135
Ergün Balaban
Dz.Albay

136
Cemalettin Bozdaö
Dz.Yarbay

137
Taner Balkış
E.Kurgeneral

138
Abdullah Gavremoğlu
Tuğamiral

139
Kıvanç Kırmacı
Dz.Kur.Albay

140
Yusuf Ziya Toker
E.Kur.Albay

141
Cengiz Köylü
Hv.Per.Kur.Albay

142
Hanifı Yll Dirim
J.Kur.Albay

143
Cemal Temizöz
E.J.Albay

144
Bulut Ömer Mimıroğlu
Tuğgeneral

145
Hakan Sargın
E.Kur.Albay

146
Hüseyin Özçoban
J.Kur.Albay

147
Mustafa Koç
J.Kur.Albay

148
Ali Demir
J.İs.Kur.Albay

149
Kahraman Dikmen
J.Kur.Albay

150
Yusuf Kelleli
J.Kur.Albay

151
Hüseyin Polatsoy
J.Binbaşı

152
Hüseyin Topuz
J.Binbaşı

153
Murat Özçelik
J.Kur.Albay

154
Mustafa Önsel
J.Kur.Albay

155
Ali Aydın
Tuğgenaral

1Ş6
Hüseyin Bakır
E.J.Albay

157
Erol Ersan
J.Astsubay

158
Selahattin Gözmen
J.Başçavuş

159
Fikret Coşkun
J.Başçavuş

160
Altan Dikmen
Yüzbaşı

161
Osman Çetin
J.Astsubay

162
Murat Balkaş
J.Astsubay

163
Erdinç Atık
J.Yüzbaşı

164
Abdil Akça
J.Başçavuş

165
Uğur Üstek
J.Astsubay

166
Duran Ayhan
E.Astsubay

167
Levent Maraş
J.Astsubay

168
Hakan Ûktem
J.Astsubay

169
Mustafa Kelleci
J.Astsubay

170
Mustafa Aydın
J.Binbaşı

171
İmdat Solak
J.Başçavuş

172
Mutlu Kılıçlı
J.Astsubay

173
Hakan Yıldırım
J.Astsubay

174
Levent Güldoğuş
Yüzbaşı

175
Musa Farız
J.Başçavuş

176
Ertan Karaözlü
E.Astsubay

177
Arif Bıyıklı
J.Kd.Başçavuş

178
Ahmet Çetin
J.Binbaşı

179
Hüseyin Durdu
E.Astsubay

180
Rıfat Gurçam
Ord.Tek.Astsubay

181
Embiya Şen
J.Başçavuş

182
Abdurrahman Başbuğ
J.Binbaşı

183
Ahmettuncer
Topçu Kur.Albay

184
Gökhan Çiloğlu
J.Binbaşı

185
Halil Helvacıoğlu
Tümgeneral

186
Kubilay Aktaş
E.Kur.Albay

187
Mehmet Ulutaş
J.Yüzbaşı

188
Memiş Yüksel Yalçın
E.Kur.Albay

189
Suat Aytın
E.Kur.Albay

190
Ali Güngör
J.Astsubay

191
Yüksel Gürcan
J.Albay

192
Taner Gül
Dz.Albay

193
İsmail Karaoğlan
J.Muh.Tek.Astsubay

194
Ahmet Yanaral
Binbaşı

Davayla birleştirilen 2. Balyoz İddianamesi

195
Bilgin Balanll
Orgeneral

196
Turgut Atman
Korgeneral

197
İsmail Taş
Tümgeneral

198
Nedim Güngör Kurubaş
Tümgeneral

199
Bülent Kocababuç
Tümgeneral

200
Mustafa Erhan Pamuk
Tuğgeneral

201
Mehmet Eldem
Tuğgeneral

202
Halil Nejdet Akgüner
Dz.Kur.Albay

203
Mehmet Erkonmaz
Plt.Kur.Albay

204
Rafet Oktar
Dz.Kur.Albay

205
Sinan Topuz
Dz.Kur.Albay

206
Mehmet Örgen
Dz.Kur.Albay

207
Ahmet Dikmen
Dz.Albay

208
Servet Bilgin
Dz.Albay

209
Ahmet Erdem
Hak.Albay

210
Ahmet Zeki Üçok
Hak.Albay

211
Bülent Gün Çal
Hak.Albay

212
Onur Uluocak
Hak.Albay

213
Refik Levent Tezcan
Dz.Kur.Binbaşı

214
Ayhan Üstûnbaş
Dz.İstih.Binbaşı

215
Hakan Büyük
E.Albay

216
Ahmet Sinan Ertuğrul
Tümamiral

217
Beyazıt Karataş
Ktümgeneral

218
Emin Hakan Özbek
Albay

219
Ali Cengiz Şirin
Albay

220
Cumhur Eryüksel
Albay

221
Doğan Uysal
Binbaşı

222
Tülay Delibaş
Hak.Yüzbaşı

Davayla birleştirilen 3. Balyoz İddianamesi

223
Abdullah Can Erenoğlu
Korgeneral

224
Abdullah Cüneyt Küsmez
Jandarma Kurmay Albay

225
Abdülkadir Eryılmaz
E.Jandarma Tümgeneral

226
Adem Ceylan
Dz.Kd.Başçavuş

227
Ahmet Hacıoğlu
Jandarma Kurmay Albay

228
Ahmet Bertan Nogaylaroğlu
E.Tümgeneral

229
Ahmet Gökhan Rahtuvan
Dz.Kur.Binbaşı

230
Ali Gözmek
Yüzbaşı

231
Ali Sadi Ünsal
Tuğamiral

232
Ali Tarık Akça
E.Hv.Kur.Albay

233
Ali Yasin Türker
Dz.Kur.Albay

234
Alpar Karaahmet
Dz.Kur.Albay

235
Alpay Çakarcan
Dz.Kur.Albay

236
Armağan Aksakal
Dz.Yarbay

237
Aşkın Öztürk
E.Dz.Kur.Albay

238
Aşkın Üredi
Dz.Albay

239
Atilla Özler
Hv.Tümgeneral

240
Aydın Sezenoğlu
Dz.Albay

241
Ayhan Gümüş
Hv.Tümgeneral

242
Ayhan Türker Koçpınar
Dz.Kur.Albay

243
Aykar Tekin
Dz.Kur.Albay

244
Aziz Yılmaz
J.Kur.Albay

245
Bahadır Mustafa Kayalı
Dz.Kur.Albay

246
Bayram Ali Tavlayan
Dz.Kur.Albay

247
Berker Emre Tok
Dz.Kur.Albay

248
Berna Dönmez
E.Hv.Öğ.Albay

249
Binali Aydoğdu
E.Dz.Yarbay

250
Bülent Olcay
Dz.Kur.Albay

251
Bülent Akalın
Kıd.Başçavuş

252
Cafer Uyar
Hv.Başçavuş

253
Cahit Serdar Gökgöz
Dz.Albay

254
Can Bolat
P.Kur.Albay

255
Canatan Turgut
Kd.Başçavuş

256
Celal Kerem Eren
Dz.Kur.Albay

257
Cenk Hatunoğlu
Hv.Yarbay

258
Cüneyt Sarıkaya
K.Plt.Kur.Albay

259
Çetin Can
Hv.Plt.Yarbay

260
Davut İsmet Çinkır
Hv.Kur.Albay

261
Deniz Cora
Koramiral

262
Derya Günergin
Dz.Kur.Albay

263
Derya Ön
Albay

264
Devrim Rehber
Dz.Yarbay

265
Ender Kahya
Dz.Kur.Albay

266
Ender Güngör
Dz.Kur.Albay

267
Engin Kılıç
Dz.Kur.Albay

268
Enver Aksoy
Dz.Kur.Binbaşı

269
Erdal Yıldırım
E.Orgeneral

270
Erdem Caner Bener
Tümamiral

271
Erden Ülgen
E.Hv.Kur.Albay

272
Erdinç Yıldız
Dz.İsth.Başçavuş

273
Erdint Altıner
Dz.Kur.Albay

274
Erdoğan Koçoğlu
Dz.Kur.Albay

275
Erhan Şensoy
Dz.Kur.Albay

276
Erhan Kubat
J.Kur.Albay

277
Serhat Teksin
(Kihbi) ek Ağır Ceza bilirkişi


278
Fahri Can Yıldırım
Tuğamiral

279
Fahri Yavuz Uraz
Dz.Kur.Albay

280
Fikret Güneş
Tümamiral

281
Güllü Salkaya
Hv.Sivil Memur

282
Gürkan Yıldız
E.Plt. Binbaşı

283
Gürkan Koldaş
Dz.Yarbay

284
Gürsel Çaypınar
Dz.Kur.Albay

285
Hakan Ilıca
Dz.Binbaşı

286
Hakan Mehmet Koktürk
Dz.Kur.Albay

287
Haldun Ermin
Dz.Kur.Albay

288
Hannan Şayan
Dz.Albay

289
Hasan Özyurt
Dz.Kur.Albay

290
Haydar Mücahit Şişlioğlu
Tümamiral

291
Hüseyin Çınar
Dz.Kur.Albay

292
Hüseyin Dilaver
Hv.Kur.Albay

293
İbrahim Özdem Koçer
Dz.Kur.Albay

294
İlker Yunus
E.Dz.Astsubay

295
İsmail Taylan
Tuğamiral

296
Kadri Sonay Akpolat
Dz.Kur.Albay

267
Kemalettin Yakar
Dz.Binbaşı

298
Kenan Yüce
Dz.Kd.Başçavuş

299
Korcan Pulatsu
Hv.Korgeneral

300
Kubilay Baloğlu
Hv.Tuğgeneral

301
Kürşat Güven Ertaş
Dz.Yarbay

302
Levent Ergün


303
Levent Ersöz
E.Tuğgeneral

304
Levent Kerim Uça
Dz.Kur.Albay

305
Mehmet Aygün
Kur.Albay

306
Mehmet Baybars Küçükatay
Dz.Kur.Albay

307
Mehmet Can Okyay
Yüzbaşı

308
Mehmet Cem Kızıl
Kur.Yüzbaşı

309
Mehmet Cem Çağlar
Dz.Binbaşı

310
Mehmet Cem Dalkanat
Kur.Albay

311
Mehmet Koray Eryaşa
Dz.Albay

312
Mehmet Seyfettin Alevcan
E.Yarbay

313
Mesut Zafer Sarı
Dz.Kur.Albay

314
Mete Demirgil
Dz.Albay

315
Muharrem Selçuk Ünal


316
Murat Dülek
Dz.Başçavuş

317
Murat Ünlü
Dz.Kur.Albay

318
Murat Özenalp
Dz.Kur.Albay

319
Murat Saka
Dz.Kur.Albay

320
Murat Bektaşoğlu
E.Hv.Astsubay

321
Mustafa İlhan
Tuğgeneral

322
Mustafa Haluk Baybaş
Dz.Kur.Albay

323
Nadir Hakan Eraydın
Tuğamiral

324
Nail ilbey
J.Kur.Albay

325
Namık Sevinç
Hv.Plt.Kur.Albay

326
Necdet Tunç Sözen
Hv.Plt.Kur.Yarbay

327
Nuri Üstüner
Dz.Kur.Albay

328
Nuri Selçuk Güneri
Dz.Kur.Albay

329
Oğuz Türksoyu
J.Kur.Yarbay

330
Osman Başıbüyük
E.Hv.Kur.Albay

331
Osman Kayalar
Tuğamiral

332
Osman Fevzi Güneş
Dz.Albay

333
Ökkeş Alp Kırıkkanat
E.Dz.Kur.Albay

334
Ömer Faruk Ağa Yarman
HAVELSAN Gen.Müd.

335
Önder Çelebi
Dz.Kur.Albay

336
Özgür Ecevit Taşçı
J.Binbaşı

337
Ramazan Kamuran Göksel
Dz.Kur.Albay

338
Rasim Arslan
E.Hv.Korgeneral

339
Recep Yavuz
J.Astsubay

340
Rıdvan Ulugüler
Hv.Korgeneral

341
Sami Yüksel
Topçu Kur.Albay

342
Sefer Kurnaz
E.Hv.Kur.Albay

34 3
Sencer Başat
Dz.Albay

344
Serdar Okan Kırçiçek
Tuğamiral

345
Serhat Dizdaroğlu
Dz.Kur.Albay

346
Suat Dönmez


347
Süha Civan
Dz.Kur.Albay

346
Süleyman Namık Kurşuncu
Hv.Plt.Kur.Albay

349
Şafak Yürekli
Tuğamiral

350
Şenol Büyükçayır
Hv.Kur.Albay

351
Tevfik Özkılıç
P.Korgeneral

352
Tuncay Küçük
Astsubay

353
Turgay Yamaç
E.Dz.Albay

354
Turgay Bülent Göktürk
E.P.Kur.Albay

355
Turgut Ketken
E.Dz.Albay

356
Uğur Uzal


357
Ümit Metin
Dz.Kur.Albay

358
Yalçın Ergül
Hv.Tümgeneral

359
Yaşar Dilber
P.Kur.Albay

360
Yavuz Kılıç


361
Yusuf Arat
Dz.Plt.Kur.Albay

362
Yusuf Volkan Yücel
Dz.Kur.Albay

363
Yüksel Gamsız


364
Zafer Erdim İnal
Dz.Kur.Albay

365
Ziya Güler
Hv.Korgeneral
ergenekoncu
Çaylak Üye
Çaylak Üye
 
İleti: 3
Kayıt: Pzr Mar 15, 2015 9:50 am

Re: GÜLEN HAREKETİ AKP VE YENİ DEVLER ÜZERİNE

İleti kabardey_oguz » Per Oca 14, 2016 8:57 am

Amacım kavga değil ancak burayı pano gibi kullanıp sözde kahramanlar oluşturup topu topu göndermiş olduğun 3 mesajında bir liste yapıp bu listeni alakalı alakasız yerlerde yayınlamak suretiyle ortadan kaybolursan arkandan mesajlarını silen biri gerekir .....Bilmem anlatabiliyormuyum...
kabardey_oguz
Çaylak Üye
Çaylak Üye
 
İleti: 48
Kayıt: Cmt Oca 09, 2016 1:56 am


MAKALELER

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir