[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2167: Array to string conversion
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2167: Array to string conversion
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2167: Array to string conversion
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 2167: Array to string conversion
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4370: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3542)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4372: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3542)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4373: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3542)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4374: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3542)
 ÇERKES TOPLUMUNDA MİLLİ RUH
ANASAYFA  |   KAYIT OL  |   SOHBET  |   ÇERKES MÜZİKLERİ  |   ÇERKESBUL  |   SÖZLÜK  |   LİNKLER  |   KİRİL KLAVYE  |   BASINDA ÇERKESLER  |   SİTENE EKLE  |   İLETİŞİM

ÇERKES TOPLUMUNDA MİLLİ RUH

ÇERKES TOPLUMUNDA MİLLİ RUH

İleti PauKaF » Cmt Arl 22, 2012 9:05 pm

ÇERKES TOPLUMUNDA MİLLİ RUH

21 Aralık 2012 Cuma Saat 17:25

Resim

"Geleceğinin geçmişten farklı olmasını isteyenler geçmişi çalışmak zorundadır"

SPINOZA

Yahya Kemal bir şiirinde; “ Kökü mazide olan atiyim!” demişti.

Bu dört kelimelik mısra, yaşamak kabiliyeti olan bütün milletler için değişmez bir destandır.

Sosyolojik gerçekler hatırlandıkça Çerkes toplumunun kısır bırakıldığı yönler daha iyi görülebiliyor.

Toplumsal bilinçteki kısır sahalar verimli hale getirilmedikçe, milli ruh denen soyut kutsal kavram teşekkül edemez. Toplumları kitleleştiren, bir ülkü etrafında birleştiren milli ruhtur.

Milli ruh, Çerkes toplumunu millet yapan değerleri, Çerkes milletinin ruhu olarak kabul ederek, mevcut milli değerleriyle günün şartlarına göre yaşamak ve geleceğe emin adımlarla yürüyebilme kararlığını gösterebilme düşüncesidir.

Unutmamalıdır ki; tarihte kazanılan zaferler, fiziki gücün insani unsurlarla desteklenmesi sayesinde kazanılmıştır. Bunun arkasında yatan güç, sözünü ettiğimiz milli ruhtur.

Son yıllarda, bilinen mihraklardan yapılan bilinçli ve gerçekdışı çeşitli beyanlarla Çerkes toplumun vicdanı kanatılmakta ve milli ruhu incitilmektedir.

Düşmanları, Çerkesler’de milli ruhu pasifize etmek için ellerinden, dillerinden, güçlerinden ne geliyorsa onu yapmakta ve yapacaklardır. Amma, bütün bu çabalar beyhudedir. Tarih bunları affetmeyecektir.

Çerkesya Yurtseverleri’nin önderliğini yaptığı bu ulusal hareketi amacından uzaklaştırabilmek için bazıları, farklı politik, kişisel vb tartışmalara çekmek ve hareketi geciktirerek yolu uzatmaya çalışmaktadırlar.

Son aylarda sosyal medyada Çerkesler’in tartışma forumlarında, Xabze denen Kafkas örf ve adetlerine yakışmayacak seviyede bir üslub kullanılmaktadır. Bu tür ifade yolunu kullanan ister Çerkes olsun, ister bir başka Kafkas kökenli hemşerimiz olsun kınıyorum.

Çerkesya Yurtseverleri’ne düşen görev, bu milli ruhu rencide edecek söylemlerden kaçınmak, onu canlı tutmaktan geçmektedir. Bu ise, ancak kendi milli kültür ve değerlerimize sahip çıkarak, dilimizi doğru ve düzgün bir şekilde kullanarak, tarihimizi masal ve efsanelerden arındırıp, doğru ve gerçekçi bir şekilde öğrenerek, öğreterek, çatısı altında bulunduğumuz Çerkes toplumunda ilme, fenne ve hakikate gerektiği önemi vermek suretiyle gerçekleşecektir.

Çerkesya Yurtseverleri, Çerkes ulusal sorununu şöyle açıklamaktadır;

“ Çerkes halkını soykırımdan geçirip, Çerkesya’dan sürgün edildikten sonra anavatanında farklı siyasi birimlere bölünmüş olarak ve diaspora’da dağınık bir şekilde yaşamak zorunda kalması, bu nedenle asimile olmasıdır.”

Bu milli ruhu canlı ve bu ruhla birlikte yaşamayı başardığımız taktirde; Çerkesya Yurtseverleri’nin de üzerinde durduğu Çerkes halkının sorunu kökünden çözülmüş olacaktır.

Bilindiği üzere, XX. Yüzyılın ilk çeyreğinde, güçlü işgalci emperyalist ordularına karşı Anadolu’da verilen mücadelede zaferin kazanılmasında yatan en büyük güç, çeşitli Müslüman etnik unsurları kitleleştiren, bir ülkü etrafında birleştiren milli ruhtur.

Milli ruh, inanç, xabze, millet, vatan, tarih gibi faktörlerin tümünün etkileriyle süzülerek berraklaşmış, billurlaşmış rafine bir duygudur.

Bu duygu somutlaştığı oranda etkindir. Bu duygu bir kelime veya bir cümle ile zihinlerde, bezden ibaret bayrak, sancak gibi araçlarla da maddede simgeleşerek somutlaşır.

Öyle ki, bu sözler birer ilahi, bu araçlar da kutsal birer varlığa dönüşürler. Çerkesler bu simgelerde son derece katılaşarak varlıklarının sebebi ve şereflerinin sembolü addederler.

Bunun için; bayraklar ve sancaklar savaşlarda, çarpıcı tonlu kırmızı giysiler giyen TILEY (Fedai) in elinde önde gider, yere düşmesinden şiddetle sakınılır. Bunlar adına şarkılar, türküler ve marşlar bestelenir. Bu ortak bilinç bireylerin istekleri, arzuları şekline dönüşerek hislere intikal eder, böylece toplum hem mantıken hem de hissen kenetlenmiş, milli ruh teşekkül etmiş olur.

Çerkesler’in bilincinde böylesine toplumsal bilinçlenme olmadıkça Çerkes toplumu milli topluluk vasfını kazanamaz.

Milli bilinçten yoksun toplulukları, kendi aleyhlerine, menfi yönlere sevk etmek, onlardan yararlanmak çok kolaydır. Az bir yalan, biraz mugalata, azıcık bir menfaat, bu tip toplum bireylerini yanlışlıklara sevk edebilir.

Bugün Türkiye’de, özellikle Kafkas halklarının içinde bilinen mihraklardan, Çerkes kimliği üzerinde yapılan bilinçli ve gerçek dışı çeşitli beyanlarla, Çerkes toplumun vicdanı kanatılmakta ve milli ruhu incitilmektedir.

Milli ruhtan oluşmuş milli ülküler Çerkes toplumuna benimsetilmedikçe, Çerkes toplumu milli ülkü etrafında kenetlenmedikçe, Çerkes milliyetçiliğinden söz etmek, bağımsızlığa özenmek beyhude olur.

Çerkes toplumunda bu milli ruhun oluşturulması için ne yapmalıdır ?

Bilindiği üzere, Çerkesler’in idesi( ülküsü ), ifrat derecesinde bireysel bir karakter taşımaktadır. Bu bireysellik Çerkesleri bencil, gururlarında hassas ve alıngan, yer bulamayacağı topluluğa soğuk bakan, başarısızlık veya beğenilmeme korkusuyla ya kabına çekilme veya gereksizce sivrilme gibi farklı haleti-ruhiyelere sokmaktadır.

Çerkes, toplumu çok sevmekle beraber, kendisini saydırmayı daha çok ister. Sosyal sorunlarda dahi mihver kendisi olmalıdır. Kısaca ifade edersek, Çerkes ideali Çerkeslik çabası ferdidir.

Oysa ferdiyetçi ideallerde kişiler çakıl taşına benzerler. Böyle bir idede toplumsal kaynaşma, toplumsal bütünlük güçtür.

Çerkes toplumu millet olabilmesi için öncelikle bütünleşmeli ve nihai amaçta birleşmelidir. Bunu arzulayan Çerkes toplumu nihai gaye, yani milli ideyi millet olma çapında belirlemesi ve her Çerkes’in bilincine yerleştirmesi gerekir.

Bugün Kafkasya’dan alınız da, Rusya’nın çeşitli yerlerine dağılmış, Türkiye, Ürdün ve Suriye’deki Çerkesler, bunun dışında Almanya, Fransa, İsviçre gibi Avrupa Ülkeleri ile Amerika ve Kanada’ya kadar yayılmış Çerkesleri düşünürsek, Çerkes’in yersel olarak geniş, ulaşılamayacak kadar geniş bir sahaya yayıldığını görürüz. Bu kadar geniş sahaya yayılmış olan Çerkes Aydınları sorunu anlamaz, milli gayrette olmazlarsa sorunun çözümü tamamen imkansız hale gelir.

Eğer bugünün Çerkes Aydınları da eskilerin kavrayışsızlıklarında olacaklarsa, o vakit bir atı ve bir kamçısından başka ufku olmamış olan, geçmişlerimizden ne farkları kalır.

Çerkes toplumunda Aydın sayılabilecek seçkinler; Çerkes milletine hizmet etmek, milletinin ve kendi geleceğinin Çerkes olarak kalmasını arzu ediyorlarsa, asgari olan milli gayretlere girmeleri, amma samimiyetle girmeleri gerekir. Bu çabalar aslında milli görevlerdir.

Yeter ki Çerkes toplumunun Aydınları Çerkes milletine layık olsunlar. Rusya’nın adına yaşamaktansa, kendi milletinin şuurunda, kendi milletinin kalbinde, kendi milletinin toplumsal vicdanında yaşaması daha büyük ve daha şerefli bir yaşam değil midir?

Milli şuura ulaşmış toplumların, ilelebet sömürülemeyeceğini, esir olamayacağını tarih bize söylemektedir. Milli bilince sahip olmuş bir toplumu egemenliğinden mahrum etmek mümkün değildir.

Eğer, Çerkes Aydınları vurdumduymaz, uyuşuk, kandırılabilir, milli bilinçten yoksun ise, Çerkes milleti sonsuza dek esir veya müstemleke olarak kalmak zorundadır.

Milli şahsiyet sahibi, ulusal gururu, milli izzeti-nefsi olan Çerkes Aydınlarının, seçkinlerin öncü olduğu toplum ya da topluluklar, er veya geç hakları olan vatan topraklarına ve egemenliklerine kavuşurlar.

Bugün için elimizde olan milli değerlerimiz bir dil, ikincisi ve en kuvvetlisi Xabze denen örf ve adetlerimiz, üçüncüsü ise bugüne kadar Çerkesler için yegane ülkü yerini tutan “ Ben Çerkesim.” Fikridir.

Eğer değerlerimiz, dini inançlarımızla da desteklenir, birleştirilir ve buradan hareketle amaçlanan milli ruh oluşturulursa yıkılmaz bir ülkü, bir mefkure şeklinde simgeleştirilmiş olur. Böylesi, toplumsal yönden çok hayırlı ve güçlü bir toplumsal bağlaç elde etmiş, millet olarak şerefli bir dava edinmiş oluruz.

Kanımca, bu ülkü “Xekue” denen Çerkesya’da son derece demokratik bir toplum, hayalimizdeki demokrasiyi, idealimizdeki demokrasiyi yaratma, bulma özlemi olabilir.

“ Bayrağı Kaf Dağının göğe yükselen en yüksek doruğunda, Oshamafe’nin tepesindeki gönderde, dalgalanan bir ide, bir ülkü, bir mefkure canlanıyor kalbimizde.”

Küçük beyinlere sığmayabilir bu ülkü, fazla iddialı görünebilir birçoğuna belki amma, umutsuz yaşanmaz. Bizi yaşama bağlayan en önemli şeydir umut.

Yukarıda açıklamaya çalıştığım hususlar siyasetle ilgili olmayıp, siyaset üstü bir milli sorundur.

Biz Çerkes toplumunun bireyleri olarak bu konuya gerektiği önemi gösterip üzerinde durduğumuz taktirde, bu milli şuur Çerkes milletinde daha da pekişerek canlanacaktır.

Not: Makalenin hazırlanmasında; H.Bulşen’in 1987 yılında İstanbul’da yayınlanan “ Kafkas ruhu “ adlı eseri ; Sımıha Orhan Alparslan’ın Kafkasya Yazıları Dergisinde, 1998 yılında yayınlanan “ Tıley “ adlı yazıları ile Cherkessia.net sitesinde yayınlanan çeşitli makalelerden istifade edilmiştir.

Mahmut Bi
Cherkessia
PauKaF
PauKaF
Site Admin
Site Admin
 
İleti: 20494
Kayıt: Sal May 08, 2007 4:27 am
Konum: MUDAREY-Гъубжь

MAKALELER

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir


cron