DY JILE UEXUIQHUEXER DQHAZAC'EXEWE DIXUEEJHEN XUEEYS!..
ANASAYFA  |   KAYIT OL  |   SOHBET  |   ÇERKES MÜZİKLERİ  |   ÇERKESBUL  |   SÖZLÜK  |   LİNKLER  |   KİRİL KLAVYE  |   BASINDA ÇERKESLER  |   SİTENE EKLE  |   İLETİŞİM

DY JILE UEXUIQHUEXER DQHAZAC'EXEWE DIXUEEJHEN XUEEYS!..

DY JILE UEXUIQHUEXER DQHAZAC'EXEWE DIXUEEJHEN XUEEYS!..

İleti xuytin » Pts Ekm 30, 2017 6:54 am

DY JILE UEXUIQHUEXER C'EXIW DQHAZAC'EXEWE DIXUEEJHEN XUEEYS!..
.
Diyasporemre xekuimre chipsew Adighexer; zepqiric’exewe, alternatyfince dy
jile txik’e system zaque "Adighe Txik'er" daxer zerah’aw yeg’uire – yechh’irew
zedemilajhexeme, dy “Adighebze” daxer kuedire psewijifinu-am!.. Adighexem
“Adighebzer” tchiqhuipchew dymi-aj xhujime, "Adighe Jilew" dig'anejifinu-am!
Xamexem daxetg’uih’ijinure haxem dirapchil’xew, diraji-ac’exew dipsewijinus!
Har zyk’ g’admiqhaxhuin, dy c’ebler xamexem yapchil’ dimiqhaxhuin chh’ak’e
Adighexer; c’exiw dig’awiciwe, habi hatk’e xamexem yaxuelajhe dy ts’ixuxem
zag’eedmiqhaqhaapts’ew, c’exiw dizepqiric’ew, dizede-apiquiw dizedelajhew,
kritiky dide dy jile uexuiqhue lhap'exer dqhazac’exewe dixueejhen xueeys!..
30.10.2017 YEMUZ Yilmez
.
GUIMQAALE WEREDIR
.
WEZI Muratk’e zeger marje!
C’ale f’its’e queqhu-a woy?!.
Ci qhuirim teesiry woy marje!
Qhuise pxuexhuin-a woy?!.
.
Wy ci pexuijhiry woy marje!
Zeripxec’ibqhue woy!
Guimqaale guibqhamy woy marje!
Murat chozawe woy!
.
We wy nibjheqhuxery woy marje!
G’izeroqhaachte woy!
C’ilher g’amichtewre woy marje!
Murat g’achten-am woy!
.
Teet prystafiry woy marje!
Murat k’elhopxhue woy!
Bghi pxhuante bidemy woy marje!
Murat doh’ajir woy!
.
We mequmecic’exem woy marje!
Vi c’oqhac’ejire woy?!.
“We wy jaqhueqhuxery woy marje!
Jeeyimy g’ipxuosk’er woy! (2)”
.
.
. ADIGHE NIBJHIC’EXEM DINIFCHOGUIQHUIR!..
.
. Duneeyim teet bzexem psoguemy diyalekyt kued ya-as. Hawe “Jile (Myllet)”
xhuijifa lhepqxer; ya bzexem ya diyalekyt zerizxemk’e zeguiri-uejif lhepqxers.
Zeguiri-uexew “zi” xhuijif lhepqxers, “Jile (Myllet)” xhuijifxer! Har zimiqhazec’ef
lhepqxer; habixem sity jira-a, neqhuec’ lhepqxem xotg’uih’ijxer!.. Habi g’ynemi-
c’awe zi lhepqir “Jile (Myllet)” xhuijifin chh’ak’e ha lhepqim; alternatyfincewe zi
jile txik’e system zaque yi-awe ha yi jile txik’e system zaquer zeryh’an xueeys,
har “jile xuyt” g’axhuijifin chh’ak’e!.. “Jile (Myllet)” mixhuijifa lhepqir, xeg’uedeji-
niqham g’eelijifinu-am! Haxer zaxuew g’idguirimi-uew, Adighexer “Jile (Myllet)”
dixhuijifinu-am! Adighe Txibze Cexydxem yalhxer xepchaw g’axhuiw witikuim
g’yh’aa alternatyfince dy jile txik’e system zaque “Adighe Txik’er,” Adighexem
zerijilek’e g’aatchtew zeeth’awe dixueejhen, dip’ac’ewe Adighe Kuiltur daxer
habik’e ttxijin, alternatyfince ha dy jile txik’e system zaquemk’e dy winexemre
dy yegyap’e wineeyxemre, dy sabyyxemre dy nibjhic’exemre, Adighebzemre
Adighe Kuilturimre chadqhaagewe chadqhac’en xueey g’oxhuir. Harasy fe dy
Adighe Nibjhic’exem; “Adighe Txik’er” wibqhuawe g’azi-uate ha dy txiqhaxem
fixeplhew “Adighe Txik’er” c’exiwe zevqhac’en, har, dy ts’ixuiw xhuam psomy
psinc’e didewe yavqhac’en xueey g’oxhuir. Alternatyfince dy jile txik’e system
zaque dy “Adighe Txik’er” Adighe Nibjhic’exem c’exiw zeefh’awe fixueejheme,
fy wered, fy wisexer habik’e ftxiwe haxem ya meqaamexemk’e fag’eegexeme,
“Adighe Txik’er” zeefh’awe Adighe Kuilturim fiteelejhih’ime, sitiry ha txik’emk’e
ftxiwre Adighebzemy firylajheme; Adighebzemre Adighe Kuilturimre duneeyir
chitixu xexhuexewre psewifinuxes!.. Fe dy nibjhic’exem hapxuedew h’areket
fc’ime, Adighexer xeg’uedejiniqham dig’eelifinus! Adighe Nibjhic’exem; ha dy
jile uexuiqhuexer fimiqhaguivew c’exiw vqhazec’enuxewe dinifchoguiqhuir!..
.
. ADIGHEXEM C’EXIW GUI ZILHITTEN XUEEYXER:
. Adighebzer t-ac’ek’ime, har, dy xekuir zerit-ac’ek’am nexhire kuedk’e nexh
eey xhuinus!.. Dy jaqhueqhuxem Adighebzer yaquiteniwe, yaqhag’uediniwe
ya wijh zerytxer zichidqhaqhuipchen xueey-am! Habi g’ynemic’awe diziqha-
guivexer, xamexem ya de-apiqueqhu zerixhuxer zichidqhaqhuipchen xueey-
am! Adighe Jilewe dig’izerinejifinim pejiwe dixueeyiwe chitime; dy jile txik’e
system zaque g’axhu "Adighe Txik'er" zerijilek’e zeeth'an zerixueeyir zichid-
qhaqhuipchen xueey-am! Adighexem; alternatyfince dy jile txik’e system za-
que “Adighe Txik’er” daxemk’e dy weredxer ttxiwre haxem ya meqaame da-
xexemk’e dag’eegeme, zy axer g’itteelh jilexem ya bzequitexem Adighebze
daxer yaqhal’efin-am! Adighebzer g’uexu nexh daxe g’axhuiwre, xexhuewre
psewifins! Adighebzer c’eniqhabze g’adqhaxuime; Adighexem c’eniqhaxem-
k’ey, eekonomyk’ey c’exiw zig’adiwijhijifins!.. 17.10.2017 YEMUZ Yilmez
.
.
. SİZ ADIGE GENÇLERİ’MİZE GÜVENİYORUZ!..
.
. Dünyadaki bütün dillerin çok sayıda diyalektleri vardır. Milletleşebilmiş olan
toplumlar; tüm diyalektlerini muhafaza etmekle beraber, farklı diyalekttekilerin
anlaşabilmesi için bir diyalektte uzlaşıp onunla anlaşabilen toplumlardır. Onla-
rın yazıları alternatifsiz ve milli olup, asla “dayatma yazısı” kullanmazlar!..
. Adıge Yazı Dili Şehitleri’nin kanları ile de yoğurularak oluşan, alternatifsiz
ve milli tek yazı sistemimiz olan “Adıge Yazısı (Adighe Txik’er);” ilgili kitapları-
mızda ve cerkes.net sitesindeki yazılarımızda ayrıntılı olarak anlatılmıştır. O
yazılarımızın kopyalarını arşivlerinize muhafaza ederek, e-mail adreslerini öğ-
rendiğiniz Adıgeler’e iletirseniz ve sorusu olanların sorularını yanıtlayarak o
yazılarımızın içeriklerini Adıgeler’e öğretirseniz, önemli bir milli sorunumuzun
en güzel şekilde çözüme ulaşmasına önemli bir katkıda bulunmuş olursunuz!
(Bize e-mail adreslerini bildiren Adıgeler’e, o yazıları adreslerine iletiyoruz).
. Siz Adıge Gençleri’miz; o yazıları hemen inceleyip “Adıge Yazısı”nı çabuk
öğrenerek kullanmaya başlarsanız, şarkılarınızı ve ezgilerinizi “Adıge Yazısı”
ile yazarak onları güzel makamlarıyla okursanız, Adıge Kültürü’müzü “Adıge
Yazısı” ile Adıgece yazarak üzerinde çalışırsanız; Adıgece ve Adıge Kültürü
gelişerek yaşayabileceklerdir! Siz Adıge Gençleri’miz; hiç kimseye kanmadan
ve zamanınızı çaldırmadan iyi çalışırsanız, geleceklerinizi en güzel şekillerde
inşa edebilir ve aynı zamanda özgün Adıge Kültürü’müzü koruyup geliştirerek
ve bu değerli kültürel çalışmalarınızı toplumumuza uygun şekillerde aktararak
Adıge Toplumu’nu yok oluştan kurtarabilir ve böylece milli varlığımızın devam
etmesini ve gelişmesini sağlayabilirsiniz!..
. Siz Adıge Gençleri’mize güveniyoruz!.. 24.11.2017 Yılmaz Özcan
.
.
. XASE
. …
.
. Zek’e qaaruxer ya mac’es,
. Zek’e mig’uate ya uexu... (!?.)
. Haras ya nepsxer yalhec’iw
. Guimac’e c’exhuxer pselhexu.
.
. Yit’aney xax-am ya guiqha
. Muradimy, har guape pchoxhu.
. Teezicefiny ya lhaqhue
. Habixem yadibolhaqhu:
.
. Har, zerachap’irs habixem
. Ya guic’em hanedelhxuibzer.
. Har, zeraxetirs habixem
. Yigyiry ya Adighepser...
.
. BYTSU Anatole
.
.
ADIGHE JILEM, DETXENE PSEWIK’ER XETXINU P’ERE?..
.
Adighe Jilem
alternatyfince
yi jile txik’e system zaque
“Adighe Txik’er” g’azichtew
zeezih’a, ya binxemy
g’iraqhaachtew zeeziqhah’a
Adighexer, xeg’uedejiniqham
g’eelinuxes!
Haxer ha ya jile qhogu zaxuem
teemik’xew yiryg’uexeme,
ya hadecxue – hanecxuexer
cexyd zateexhuih’aa
nesip’e lhap’e dide xuytiniqhamre
ya xeku daxem chizexuesijinimre
lhe-asifinuxes!..
.
Hawe ha ya jile uexuiqhuexer
zimiqhazac’e Adighexer;
zadepsew jilexem
yaxetg’uih’ijxew,
yeezixery, ya binxery,
g’aac’exhuenu ya c’eblexery,
zadepsew jilexem
yaxuepchil’xew psewijinuxes.
.
Ha psewik’yt’im ya zixezir
xezixinuxer,
dy lhexhanem chipsew
Adighexerras!..
.
2017 Qha. YEMUZ Yilmez
.
.
. KUEDIW MIXUYMIW ZI GUI LHITENIQHA:
. Alternatyfince dy jile txik’e system zaque “Adighe Txik’er” daxer, yjazet pemip-
lhexew ya winexem chizerah’axew xueejhenu Adighexem; har ya nibjhic’exem yara-
qhac’a newijh, ha uexuiqhuem k’elhig’uewe; Adighe Txibzemre Adighe Kuilturimre,
Adighe Txibzemre Adighe Txidemre, Adighe Txibzemre C’eniqhaxemre, zi lhenique-
k’ey Adighebzemre Quir-animre zeraqhaqhuetin chh’ak’e yelejhxewe xueejhexeme,
kuediw zaxuere f’ire yac’a xhuinus! Xamexem ya yjazetxem dapeplhewe dy zemanir
yadqhadiqhuime, habixem c’ex didew daxetg’uih’ijinus! 04.04.2018 YEMUZ Yilmez
.
.
ADIGECE’NİN, ÂCİLEN “ADIGE YAZISI”NA İHTİYACI VARDIR!..
.
. Dik çizgili biçimdeki harfleri çok olan yazı sistemleri; ünsüz harfi çok olan he-
ce ile oluşan kelimeleri ve onların kullanım yoğunlukları çok olan Adıgece’nin
yazılarını akıcı olarak “okunuşlu ve kullanışlı” duruma getirememektedir. Söz
konusu olumsuz özelliği olan yazı sistemlerinin imlâsı Adıgece’ye ağır gelmek-
tedir. Sözü edilen yazı sistemleri; Adıgece’de, insanın algılama ve ruhsal yapı-
sına uygun gelen bir yazı oluşturamadıkları için onların Adıgece’de kullanılma-
ları, kolay ve zevkli olamamakta, tam aksine çok sıkıcı ve sıkıntılı olmakta, bu
durum ise insanı, Adıgece yazı yazmaktan ve Adıgece’yi kullanarak çalışmak-
tan soğutmakta ve insanı kendi dili olan Adıgece’den uzaklaştırmaktadır! Baş-
ka bir ifade ile söylemek gerekirse; Adıgece’ye uygun ve milli olmayan yaban-
cı yazı sistemleri ile Adıge Yazı Dili “kullanışlı” olamamaktadır! Bundan dolayı,
“Adıgece’nin yazı sistemi sorunu” halen devam etmektedir!..
. “Adıgece’nin yazı sistemi sorunu;” ancak Adıgece’nin kendi doğal, alternatif-
siz ve milli yazı sistemi olan “Adıge Yazısı”nın Adıge Dili’nin yazılmasında kul-
lanılması ve Adıge Yazısı ile çocuklarımıza ve gençlerimize Adıgece’nin öğre-
tilmeye başlanması ile çözülebilir. Bundan başka bu milli sorunumuzun hiçbir
çözüm yolu ve çaresi yoktur! Hiçbir yerden icazet beklemeden, yabancılara ve
onlara çalışan insanlarımıza kendimizi oyalatarak zamanımızı çaldırmadan ve
hiç erinmeden toplumca bu milli çalışmamızı âcilen başlatmak ve en hızlı bir
şekilde sonuçlandırmak zorundayız!.. Adıgece’yi ve Adıge Kültürü’nü samimi
olarak seviyorsak, böyle hareket etmeliyiz!.. Yabancılara kanmaya ve onlara
zamanımızı çaldırmaya devam etmek, yok olmamıza yardım etmektir! Böyle
davranarak yaşayıp öldüğümüzde; bu olumsuz durumumuzun ağır vebalinden
hiçbir şekilde kurtulamayacağız ve bu durumumuzun hesabını Yüce Allah’a
hiçbir şekilde veremiyeceğiz!.. Her bir Adıge; bu durumu dikkate alarak iyi ve
doğru düşünüp kararını vermeli ve Adıgece’nin yaşatılması yönünde çalışmak
üzere samimi olarak bir karar vermiş ise, aziz şehitlerimize mahçup olmamak
için kültürel çalışmalarını hemen başlatmalıdır!.. 04.04.2018 Yılmaz Özcan
.
xuytin
Acemi Üye
Acemi Üye
 
İleti: 144
Kayıt: Pts Mar 31, 2014 8:14 pm

DİL BİLGİSİ

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 5 misafir


cron