Friday, May 25th

Son Güncelleme:10:37:28 PM GMT

BuradasIn: Özel DUYURU

Duyuru

Çerkes Derneği kısa film yarışması düzenleyecek

E-posta Yazdır PDF

Ankara Çerkes Derneği tarafından "Çerkeslerin Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu uluslararası kısafilm yarışması düzenleniyor. Bu yarışma ile Çerkes Soykırım ve Sürgünü başta olmak üzere Çerkeslerin tarihte yaşadıkları ve bugün karşı karşıya oldukları durumlaınr kamuoyuna duyurulması hedefleniyor.

Aynı zamanda 2014 yılının Çerkes Sürgün ve Soykırımı'nın 150. yıılı olması nedeniyle kısa film yarışması ayrı bir önem taşıyor.

 

Yarışmaya katılmak isteyenler aşağıda belirtilen konulardan birini seçebilecek;

·Çerkes Soykırımı ve Sürgünü

·Çerkeslerin anavatanlarıyla ilişkileri

·Çerkeslerin diasporadaki ve anavatanlarındaki mevcut durumları ve sorunları

·Çerkes kimliği,

·Çerkes örgütlenmeleri,

·Çerkeslerin başka halklarla ilişkileri ve etkileşimleri, vb.

 

Yakın zamanda Ankara Çerkes Derneği tarafından yarışma hakkında detaylı duyurunun yapılması bekleniyor.

Hiç olmazsa safımız belli olsun

E-posta Yazdır PDF

soci-20-14Bir kaç yıl önce anavatan topraklarımızda yer alan Soçi şehrinde 2014 Kış Olimpiyatları'nın yapılması kararı verildi ve o günlerden itibaren Çerkesler olarak bu organizasyona engel olmak için çalıştık. Bunu yapmaktaki amacımız Çerkes-Rus savaşları sırasında binlerce insana toplu mezar olmuş, tarihi ve kültürel bir çok mirasın yer aldığı Soçi'nin olimpiyat sahasına dönüşmesini engellemekti.

Yıllar geçti ve 2014 kapımıza dayandı. Ne kadar uğraş verilse de Soçi'nin olimpiyat şehri olmasına engel olamadık. Atalarımızın mezarları üzerinde olimpiyat oyunlarının oynanmasını önleyemedik. Şimdi oyunların başlamasına sayılı günler kala yine haykırıyoruz: "Soçi'de Olimpiyatlara Hayır".

Bu haykırışımızın daha güçlü olması, olimpiyatları önleyemesek bile varlığımızı, anavatanımızı ve tarihimizi birilerinin fark etmesi için toplanıyoruz. 1 Şubat Cumartesi günü saat 12:00'da Rusya Federasyonu Büyükelçiliği önünde basın açıkmalasına safını belli etmek isteyen herkesi davet ediyoruz.

Soçi Olimpiyatları İçin Basın Açıklaması Yapılacak

E-posta Yazdır PDF
2014 Soçi Olimpiyatlarına artık sayılı günler kalmıştır. Bildiğiniz üzere Olimpiyat Ateşi, olimpik oyunların sembollerinden biridir. Oyunlar süresince yanmaya devam eder ve olimpiyat köyünü aydınlatır.

Kafkas Dernekleri Federasyonu, 56 derneğimizin yöneticileri ile birlikte, 1 Şubat 2014 Cumartesi günü saat 12:00'de Rusya Federasyonu Büyükelçiliği önünde "Çerkesler Olimpiyat Ateşini Söndürdü" olarak adlandırdığımız kitlesel katılımlı bir eylem yapacağız.

Bu eylemde;

* Basın açıklaması ile kamuoyuna Soçi'yi bizim penceremizden anlatacak ve Çerkes halklarının taleplerini bir kez daha dile getireceğiz,

* Bugüne kadar haklı taleplerimiz yerine getirilmediği için, simgesel olarak, "2014 Soçi Olimpiyat Ateşini" söndüreceğiz ve dilek balonları uçuracağız,

* Ve kamuoyuna, Çerkes halklarının talepleri yerine getirildiği gün, "Bu ateş küllerinden doğacaktır" sözünü vereceğiz.

Tüm halkımızı, kurum-kuruluşlarımızı ve Çerkes dostlarını yanımızda olmaya davet ediyoruz...

SOÇİ OLİMPİYATLARI BASIN AÇIKLAMASI

01 ŞUBAT 2014
SAAT: 12.00
YER: RF BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜ
ANKARA

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYON

Soçi Olimpiyatları İçin Basın Açıklaması Yapılacak.

DÇB ve KAFFED'den ortak açıklama

E-posta Yazdır PDF
DÇB YK ve KAFFED YK Tarafından Zorunlu Açıklama

Dünya Çerkes Birliği (DÇB) tarafından hazırlanan ve Londra'da Soçi Olimpiyatları çerçevesinde düzenlenen "İşbirliği ve Barışın Elçisi Spor" isimli toplantıda gösterilen tanıtıcı videoda geçen ve DÇB Başkanı Sayın Sahurokue Hauti'nin KBC radyo programında kullandığı bazı ifadeleri üzerine  bir açıklama yapmak zorunlu hale gelmiştir.

KAFFED, 2014 Kış Olimpiyatları'nın Soçi'de yapılmasının kesinleştiği 2007 yılından itibaren istişare, bölge dernekler ve başkanlar kurulu toplantıları ile ortak akıl toplantılarında, gerek diasporada, gerek anavatanda herkesimin görüşünü almaya çalışarak Soçi Olimpiyatları konusundaki tavrını belirlemiş ve görüşlerini kamuoyu ile paylaşmış; diplomatik görüşmelerde, panellerde, 21 Mayıslar'da bu görüşlerini dile getirmiştir.

KAFFED, 2014 Kış Olimpiyatları'nın, Çerkeslerin anavatanı ve Çerkes soykırımı ve sürgününün simgesi olan Soçi'de yapılmasına karşıdır. Ve temsilcisi olduğu örgütleri adına; Çerkes halkının yaşadığı soykırım ve sürgünün, Rusya Federasyonu ve dünya kamuoyu nezdinde tanınmasını talep etmekte ve Rusya Federasyonu'nun tarihi ile yüzleşerek Çerkes Halkından özür dilemesini beklemektedir. Söz konusu taleplerde bulunurken, Soçi Olimpiyatları'na ilişkin Çerkes toplumu içerisinde dile getirilen farklı görüşleri dışlamamış ve tüm haklı talepleri dikkate almıştır.

KAFFED bugüne kadar bu görüşlerini, hem Türkiye kamuoyuna hem de Rusya Federasyonu resmi makamlarına net bir şekilde açıklamış ve aynı zamanda üyesi olduğumuz DÇB toplantılarında defalarca ifade etmiştir. Bu amaçla hazırlamış olduğu “Dünya Çerkes Birliği 2014 Soçi Kış Olimpiyatları Deklarasyonu”nunu DÇB genel kuruluna sunmuştur. ( Deklarasyonu görmek için tıklayınız)

DÇB adına RF Cumhurbaşkanı'na hitaben yazılan yazılarda KAFFED tarafından hazırlanan metinler büyük ölçüde yer almıştır. Soçi Olimpiyatları, aslında Çerkes toplumunun sorunlarını  ve taleplerini dünya ve RF kamuoyuna anlatmak için bir vesile olmuştur. Gelinen nokta itibarıyla RF devletinin ve olimpiyat komitesinin attığı bazı adımlar olmuştur, ancak bunlar elbette yeterli değildir. Bu adımların ve söylemlerin yasal garantiler altına alınması gerekmektedir.

Hatırlatmak isteriz ki, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü, Federasyonumuzun 25 yıldır en önemli ve öncelikli çalışma alanıdır ve gündemimize sadece 2014 Soçi Kış Olimpiyatları nedeniyle girmemiştir. Kuruluş ilkelerimiz arasında, “KAFFED için Çerkeslerin günümüzdeki etnik ve kültürel sorunlarının birinci ve temel nedeni 21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırım ve Sürgünü, temel ve en büyük sorumlusu da Çarlık Rusyası’dır”maddesi yer almaktadır.

DÇB ise, 7 Şubat 1992’de Kabardey-Balkar parlamentosunda Çerkes Soykırımı’nı tanıyan bir meclis kararı alınmasını ve 21 Mayıs'ın Anma Günü olarak belirlenmesini sağlamış bir örgütümüzdür. Ve yine DÇB, UNPO’nun beşinci genel kurulunda, Dünya kamuoyuna ve Rusya Federasyonuna; “On dokuzuncu yüzyılda Çerkes Milleti’ne karşı gerçekleştirilen soykırımın tanınması, Çerkes Halkına Sürgün Ulus statüsü verilmesi, Çerkes halkına Rusya ve bulundukları ülke için çifte vatandaşlık hakkı verilmesi [ve] Çerkes halkına tarihsel vatanlarına geri dönüş imkanı temin edilmesi” çağrısının yapılmasını sağlamıştır. DÇB’nin halkımızın temsilcisi olarak, bu haklı taleplerimizi ısrarla dile getirmesi, takipçisi olması ve sonuç alması hepimizin en büyük beklentisidir.

DÇB, Rusya Federasyonu kanunlarına göre kurulmuş ve dünya çapında dağılmış örgütlerimiz ile çalışmakta olan bir örgüttür. DÇB bileşenleri ile DÇB yönetim kurulu üyeleri arasında, yaşadığımız farklı ülkelerin yasaları ve dünya anlayışları nedeniyle farklı fikirler olması nedeniyle, eşgüdüm sorunları yaşanması doğaldır. Elbette DÇB her türlü yapıcı eleştiriye açıktır. Bu bağlamda söz konusu radyo konuşmasında DÇB başkanı farklı düşüncelere diyalog çağrısında bulunmuştur.

Bizler KAFFED YK üyeleri ve DÇB YK üyeleri olarak, DÇB tarafından hazırlanmış dokümanlarda veya Başkanın beyanlarında; Soykırım, Sürgün, Soçi Olimpiyatları veya benzer hassas konuların daha net vurgulanmasının, diaspora ve KAFFED ile ilgili yukarıda belirtilen yanlış anlamalara meydan vermemesi açısından yararlı olacağı düşüncesindeyiz. Ve yine bizler, iyi niyetli beklentilere cevap açısından, bu iyi niyetli eleştirileri DÇB içinde gündeme getirerek konunun açıklığa kavuşması için çalışacağız.

Çerkes toplumunun sorunları ve talepleri daha uzun yıllar tartışılacaktır. Çerkes toplumu olarak, hep birlikte, bizim bu süreci nasıl yürüteceğimiz önemlidir. İnanıyoruz ki, kurumlarımız  toplumumuzun hem desteği hem de yapıcı eleştirileri ile bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada azimle çalışmalarına devam edecektir. Art niyetli olarak olaya yaklaşan, gerek KAFFED, gerekse DÇB kurumlarını kabul etmeyenlere ise davetimiz vardır;  geliniz sizlerde toplumun büyük çoğunluğunun oluşturduğu kurumlarımıza destek olunuz, birlikte gücümüze güç katalım.

Saygılarımızla,

Çerkes aktivistlerden ortak açıklama

E-posta Yazdır PDF
Soçi Olimpiyatları öncesinde, Kafkasya'da artan terör tehdidine bağlı olarak bir grup Çerkes aktivist ,yayınladıkları bildiriyle; Çerkes milli örgütleri temsilcilerinin, yönetim ile barışçıl diyalog istediğini ve aralarında terörizm ve ekstremizm de dahil olmak üzere her türlü şiddet eylemi reddettiklerini ifade ettiler.

 

"Adıge Hekuj-Çerkes" sivil hareketi başkanı Abubekir Murzakan, "Vatan Hakkı" başkanı Yuri Yahutlia, Kabardey-Balkar "Hase" başkanı İbragim Yağanov, Maykop şehir örgütü "Adıge Khase-Çerkes Konseyi"başkanı Zaurbi Çundışko, Çerkes bilimsel-araştırmalar kurumu "TIM" başkanı Zaur Gedıvadce , "Nasıp" (ABD) genel müdürü Yemış Janti, "Çerkesya Yurtseverleri" başkanı Bırsa Bülent (Türkiye), "Çerkes Birliği" hareketi koordinatörü Ruslan Keş adına 12 Ocakta yayınlanan bildiride, son zamanlarda yaklaşın Soçi 2014 Olimpiyatlarına bağlı terör tehdidinin artabileceği ifade edildi.

Facebook'tan paylaşılan açıklamada, aktivistler "Geçmişte terör eylemleri oldu, dini ekstremistlerin terör saldırıları yapmaya yönelik çağrıları oluyor, ekstremist siteleri ve grupları Çerkes jenosidi konusunu kullanıyor. Yeni terör ve eylemleri ve saldırıları tehdidinde bulunuyor. Buna bağlı olarak ,Çerkes milli örgüt temsilcileri olarak, terörizm ve ekstremizm de dahil olmak üzere, her türlü şiddet eylemi reddediyoruz" ifadesinde bulundular.

Açıklama sahipleri, Çerkes halkının birliği, korunması ve gelişimi konusundaki hakları için, hukuki alan çerçevesinde,Çerkeslerin yaşadığı ülke yasaları, uluslararası hukuk çerçevesinde mücadele ettiklerinin altını da çizdiler.

Açıklamada " Çerkes milli hareketini ekstremizme bağlama konusundaki her türlü girişim, onu itibardan düşürmeye yönelik bütün hareketler provokasyondur. Çerkes milli hareketi ,demokratik yöntem ve laik prensiplere ciddi şekilde riayet ediyor, var olan tüm problemlerin çözümünde sadece medeni çözümlerden yanadır" deniyor.

Adıge Hekuj-Çerkesya sivil hareketi Başkanı Abubekir Murzakan " Biz barışçıl diyalogdan, Çerkes halkı problemlerinin barışçıl çözümünden, aynı zamanda Çerkes jenosidinin de tanınmasından yanayız" dedi.

Murzakan " Tüm bunlar bize göre, hukuk çerçevesinde yerine getirilmeli. Her şeyi yaşam için yapıyoruz. 13 Aralıkta, 11 Çerkes aktivistine yönelik vahhabi Çernışev adında birini aramak bahanesiyle hukuksuz gözaltılar yapıldı. Birçok aktivistin el konulan bilgisayarları, telefonları, pasaportları bugüne kadar halen geri verilmedi" dedi.

Rusya'da durumu istikrarsızlığa götüren olayların hiç bir şekilde Çerkeslerle bağlantısı olmadığının altını çizden Murzakan " Patlamalar, cinayetler, bunlar bizim metodumuz değil. Biz sadece, birçok devlet kurumunun üstünü örttüğü; Rus ve Çerkes ilişkilerindeki gerçeklerin ortaya çıkmasından yanayız. Soçi'deki Olimpiyatlarla ilgili protestomuzu açıkça ifade ettik, ona kesinlikle katılmayacağız. Ancak biz, yalanlar olmadan insani bir dilde konuşmak için diyalogdan yanayız" dedi.

Kabardey-Balkar 'Hase' Başkanı İbragim Yağanov, Çerkes aktivistlerin periyodik olarak ekstremizm, ayrılıkçılık ile suçlandığını ifade etti ve " Üstüne bir de terörizmle suçlamaya başlayacaklar. Biz faaliyetlerimizi sadece hukuki alanda yürütüyoruz. Fiziki olarak ise bizi hukuk alanının dışına çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.

13 Aralık gözaltılarını hatırlatan Yağanov " Bizi ekstremizmle, terörizmle bağlantılandırdılar, 'İslam ekstremistleri' ile ilgili sorular sordular. Onlarla irtibatımız olup olmadığını araştırdılar. Bizim İslami ekstremist ve yer altı örgütler ile hiç bir irtibatımız yok. Bugüne kadar almış odlukları bilgisayarları, kitapları geri vermediler. Açıkça söylüyorum ki, farklı türde yeni provokasyonları da ihtimal dışı görmüyoruz. Zira, bilgisayarlarımızda, aslında olmayan bir şeyleri bulabilirler" dedi.

Çerkes aktivistlerden ortak açıklama

Sayfa 1 - 77

 • «
 •  Başlangıç 
 •  Önceki 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Sonraki 
 •  Son 
 • »